Ar RKB tiki, kad Jėzus gimė Šv. Mergelei Marijai neturėjus jokių lytinių santykių?

Paklausė anonimas Rugsėjo 5, 2011 Tema: Bažnyčia
Susijusiame klausime sakėte, kad "Tiesiog, ką norėjau pasakyti - Biblijos nereiktų suprasti tik paraidžiui ir primityviai.".   Kaip suprasti tuomet pasakymą, kad Jėzus gimė

Štai straipsnyje
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-12-08-nekaltai-pradetoji-svc-mergele-marija/7388  rašoma taip:
"Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (lot. Immaculata) dogma kartais suvokiama klaidingai. Tai ne Jėzus, „pradėtas iš Šventosios Dvasios“ Marijos įsčiose, bet pati mergelė, būsimoji Jėzaus motina, gimusi be gimtosios nuodėmės, nes dar prieš tai, kai jai buvo lemta tapti Kristaus Įsikūnijimo indu, ji turėjusi būti skaisti; iš čia kilęs ir jos titulas nesuteptoji (Purissima). "

Nelabai suprantu, ką reiškia žodis "nekaltas". Ar čia turima omeny, kad lytiniai santykiai užtraukia kaltę?  

Štai kitur internete (http://www.bibleanswerstand.org/conceived.htm) galima rasti nuorodų į Mato 1:18-25 eilutes:
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. 19 Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 20 Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.


Jei Juozapas neturėjo lytinių santykių su Marija, tai kaip ji tapo nėščia?
Susijęs su atsakymu į klausimą: Koks yra jūsų asmeninis požiūris į evoliuciją?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Rugsėjo 14, 2011

Sveiki,

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (lot. Immaculata) dogma

ir Marija amžinai mergelė semper virginis yra skirtingos tikėjimo tiesos.

Mt 1, 18 atsako į jūsų klausimą: Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia.

 

 

Užduoti Klausimą

Temos


...