ar gali liuteronu tikejima turintis zmogus krikstyti kataliku vaika -kataliku baznycioje ?

Paklausė Tema: Krikštas

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Gali. Krikšto tėvų pareiga, kurią jie prisiima, yra padėti tėvams vaiką krikščioniškai auklėti. Tai yra esminė jų pareiga ir privilegija. Būdamas liuteronas, taip pat turi neužkirsti kelio, suteikti galimybę patiems tėvams, ir tuo pačiu krikštijamajam, gyventi ir eiti tikėjimo keliu pagal savus įsitikinimus. Liuteronų tėjimas yra krikščioniškas tikėjimas, kaip ir katalikiškas.

Atsakė

Gali būti tik liudininkas.

Cituoju kanonus, jums tinkančią pastraipą pabraukiau

Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:

1° Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;

2° Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;

3° Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;

4° Nebūtų nubaustas jokia teisėtai uždėta ar nustatyta kanonine bausme;

5° Nebūtų krikštijamojo tėvu ar motina.

§2. Ne Katalikų Bažnyčioje pakrikštytasis į krikštą kviečiamas tik kaip liudininkas ir tik su krikštatėviu kataliku.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...