kunigas kavinėje

Ar būna rožančius iš 7 karoliukų "sveika Marija", o tarpuose vietoj "Tėve mūsų" įdęta medalikėliai su sopulingaja Motina?

Gavau iš senos moters pataisyti seną rožančių. Kryželis įdėtas tarp karoliukų, gale medalikėlis, tarpuose taip pat medalikėliai, "sveika Marija" tik 7 karoliukai. Močiutė tikina , kad viskas taip ir turi likti. Kaip iš tiesų?
paklausė Jolita Šamonskienė Sausio 9 Tema: Visi kiti

Atsakymų: 1

Paklausykite senos moterėlės prašymo ir padarykite jums pavestą darbą.
atsakė kun. Vytautas Sausio 14

Temos


Draugai

...