Ar yra pragaras?

Paklausė Veganas Vasario 12, 2018 Tema: Religija
Anksčiau nebuvo pamokslo, kad nebūtų nepaminėtas pragaras. Nusidėjeliai, vaikų tvirkintojai ir ateistai degs pragare ir panašiai. Šiandien vargiai išgirsi šitą žodį. Ar paragaro nebeliko, ar pasikeitė dogma, ar čia tokia Bažnyčios vadyba, kad neišbaidytų tikinčiųjų?
Komentavo Orchus Vasario 12, 2018
Pragaras yra ir laukia atvykstančių „interesantų“, netgi ... katalikų... [Mato 7:21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.] . Tiesiog – kiek galima kalbėti apie vieną ir tą patį?.. Esam informuoti ir gana... Esti ir svarbesnių / idomesnių / išganingų temų... Pvz., kaip vykdyti Dievo valią, kuri mums yra geriausias ir vienintelis tinkamas variantas...
Komentavo Veganas Vasario 13, 2018
Ar tiesa, kad pragaro sąvoka atsirado tik Evangelijose? Iki to Šv.Rašte nebuvo pragaro? Vienu žodžiu, su Jėzaus atėjimu, atsirado ir pragaras? Beje, anksčiau paminėtoje citatoje nėra paminėtas pragaras.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Vasario 13, 2018
Taip pragaras yra. Dažniau apie jį, apie velnią kalba kunigai egzorcistai. Tačiau ne pragaras ir velnias yra pirmesnis pamokslų turinys. Dievo meilė, gailestingumas ir Dangaus Karalystės siekimas yra krikščionio siekinys ir tikslas. Būtent čia ir yra velnio klasta padaryti Dievą piktą, kad jis už blogus darbus tave ten (į pragarą) ir nutrenks.

Aišku, joks nekalbėjimas apie velnią ir pragarą būtų kitas kraštutinumas, neva Dievas toks gailestingas, bet nepamirškim ir TEISINGAS.
Užduoti Klausimą

Temos


...