kodėl krikščionių ir žydų šventės pascha ( pesech ) vadinasi vienodai, bet turi visiškai skirtingą reikšmę?

Paklausė mdugu Kovo 30, 2018 Tema: Religija
Garbė Jėzui Kristui.
     Prašau pakomentuoti kodėl krikščionių ir žydų šventės pascha ( pesech ) vadinasi vienodai, bet turi visiškai skirtingą reikšmę? Žydų biblijinė šventė "Pesech" pašvęsta Egipto kudikėlių išžudymui, švenčiama jau maždaug 4000 metų. Krikščioniška Kristaus prisikėlimo šventė Velykos yra dviem tūkstančiais metų jaunesnė ir visiškai neturi nieko bendro su žydų "Pesech". Klausimas, kas, kada, ir kodėl Kristaus prisikėlimo šventę sugalvojo pavadinti tuo pačiu vardu? Ar tai galima kaip nors ištaisyti?
  Ačiū.
Komentavo TomasG Balandžio 2, 2018
Och geras klausimas.
Pascha ir Velykos tarytum visiškai skirtinga.
Bet aukojamas avinėlis. Jo kraujas uždengia nuo pražūties. Gelbsti žydą iš vergijos. Gelbsti krikščionį iš nuodėmės.
Ypatingai įdomiai būna kai skaitai vertimą: "žydų Velykos" :)
Katekizme aprašoma kokia tai svarbi diena - Velykos, kurios kažkaip mistiškai kildinamos iš: "1164  Dievo tauta nuo Mozės Įstatymo laikų turėjo nustatytas, Velykomis prasidedančias šventes, skirtas nuostabiai Dievo pagalbai paminėti, Jam už ją padėkoti, jos atminimui įamžinti ir naujoms kartoms pamokyti atitinkamai elgtis"..<..>
Bet niekur nėra išaiškinimo, nėra parodytos aiškios jungties tarp šių švenčių.
Reikia būti žydu, kad suvoktum ir išgyventum "Pascha" esmę ir reikia tada atsiversti į krikščionybę, kad iki kaulų smegenų žinodamas aukojimo prasmę pats pamatytum kaip stebuklingai "Perėjimas" perkeičiamas į Išganymą.
Šios dvi šventės surakintos viena su kita krikščionio sąmonėje ir taip tegul pasilieka.
Komentavo mdugu Balandžio 4, 2018
Ačiū už atsakymą. Jeigu teisingai supratau, Velykos ( Pesech )  tai žydų išvedimas - išgelbėjimas iš Egipto priespaudos, o krikščionių atveju išvedimas iš nuodėmių. Dievas veda visus, ir žydus ir krikščionis ir visus kitus iš kažkur į kažkur, bet kiekvienas galvoja kad vedamas teisinga linkme tiktai jis, o visi kiti keliauja neteisinga kryptimi. Krikščionys mano kad žydai užsikonservavo savo senųjų prasmių konservate, o žydai mano kad krikščionys viską neteisingai suprato.  
    Dar kartą dėkoju už išaiškinimą.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Liepos 4, 2018
Šiaip Velykos yra Kristaus Prisikėlimo iškilmė. Žydai švęsdami Paschą prisimena, kai Dievas praėjo pro jų namų duris, pažymėtas avinėlio krauju, todėl jų pirmagimiai liko gyvi. Tai buvo viena iš Dievo bausmių Egipto faraonui, kuris nenorėjo išleisti žydų keliauti į Pažado Žemę.

Ši vakarienė buvo ir Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis, bet Jėzus juk irgi vadinamas Dievo Avinėliu, kuris buvo nužudytas ant kryžiaus ir jo pralietas Kraujas plauna mūsų nuodėmes. Dėl Jėzaus Kraujo esame nepražudyti, bet turime Amžinojo Gyvenimo viltį.
Užduoti Klausimą

Temos


...