Daiktų pašventinimai

Paklausė Tema: Religija
Garbė Jėzui Kristui.

Norėčiau užduoti tokį išplėstinį klausimą apie daiktų pašventinimą.

Ar reikia pašventinti nusipirktą maldaknygę arba novenų rinkinį prieš pradedant iš jų melstis?
Ar reikia pašventinti žvakę (-es) ruošiantis jas uždegti besimeldžiant?
Ar per Velyknakčio pamaldas turėta ir uždegta žvakė (kai ji buvo paprasta, ne Krikšto žvakė) ir degtukai skaitosi pašventinti, (net kai jų niekas specialiai nešventino)  ir jais galima uždegti paprastas žvakes namuose, norint, kad tų žvakių ugnis būtų pašventinta?

ačiū.
pagarbiai

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Maldaknygių ir novenų rinkinių nereikia šventinti.

Galima melstis ir prie nešventintos žvakės.

Velyknakčio liturgijoje šventinama ugnis, nuo kurios uždegama Velykinė žvakė, nuo jos uždegamos tikinčiųjų žvakės. Kam metami degtukai prie to laužo aš nesuprantu. Šiaip nei degtukai palaiminti, nei žvakės palaimintos tampa jais uždegus. Kodėl? Todėl kad palaiminimo apeigose yra specialios maldos, kurių metu kunigas daro kryžiaus ženklą ir pašventina konkretų daiktą šventintu vandeniu. Taigi specialia malda Velyknaktį ir apeigomis palaiminama ugnis ir Velykinė žvakė. Jeigu norite kad žvakės būtų palaimintos ir jums tai svarbu atsineškite tas žvakes pas kunigą ir paprašykite, kad jis jas specialia žvakių palaiminimo malda ir palaimintų.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...