Neaišku,ar buvo Bažnytinė Santuoka,tuokėsi pilyje be žinomų liudininkų ,foto neaišku

Paklausė Pasvalys Vasario 8 Tema: Santuoka
GJK,neaišku dėl Santuokos ,nes žmonės  tuokėsi pilyje be žinomų liudininkų,iš fotografijų nieko neaišku, nes labai neryškios ,o ir pagrinde tik jaunieji ir liudininkai..Vestuvių pokylis buvo, jaunieji teigė,kad tuokėsi ir bažnytiškai pilyje, kad civilinės santuokos neėmė,tačiau  jokių kursų tikrai žinome,kad nelankė .Veiksmas- Lietuvoje.Dėkui už atsakymą.
Komentavo Orchus Vasario 12
o kam Jums žinoti [ir ar turite tam teisę], tuokėsi žmonės bažnytiškai, ar ne? Kaip suprantu, teiraujatės apie trečiuosius asmenis... Šiuo metu galioja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,- atsargiai...  Minėtu reglamentu saugomos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma jų teisė į asmens duomenų apsaugą. Reglamente asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius...

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Kovo 8
Katalikų Bažnyčioje bažnytinės santuokos laiminamos tik parapijinėse bažnyčiose ir viešose koplyčiose. Jei ir vyko kokios nors bažnytinės apeigos tikėtina, kad ne katalikiškos.
Užduoti Klausimą

Temos


...