Ar krikšto tėčiu gali būti protestantų tikėjimą išpažįstantis asmuo?

Paklausė Jurgita Rugpjūčio 2, 2019 Tema: Krikštas
Ar krikšto tėčiu gali būti užsienio pilietis kurio tikėjimas yra protestantų (Christian of the protestant Church of England), jis pakrikštytas, priemęs komuniją, anglijoj vadinama confirmation.
Susijęs su atsakymu į klausimą: Ar krikšto tėveliu gali būti užsienio pilietis?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Rugpjūčio 6, 2019
Ne katalikas (-ė) krikšto tėvu motina Katalikų Bažnyčioje teikiamame krikšte būti negali.
Užduoti Klausimą

Temos


...