Pasaulio religijos

Paklausė Tema: Religija
Kodėl pasaulyje yra tiek daug religijų ir visos jos skelbia kad tik jų tiesa yra tikroji tiesa
tokiu atveju turėtų egzistuoti daug Dievų
o mes turime sutarti dėl to kad iš tikrųjų egzistuoja tik vienas Dievas
kodėl tada nėra tik vienos religijos?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Sveiki,

nežinau, kaip trumpai perteikti religijų istoriją ar religijotyros įvadą:) man užkliuvo jūsų svarstymas:

"mes turime sutarti dėl to kad iš tikrųjų egzistuoja tik vienas Dievas" panašiai teigė L. Fojerbachas: „Dievas yra tai, kas prigimta: „Koks žmogus, toks jo ir dievas"

Tai priešinga Dievo Apsireiškimui - pasirodymui, ką skelbia krikščionybė.

Apie kitas religijas kalba vienas Vatikano II susirinkimo dokumentas:

"Nuo pat senovės iki mūsų laikų įvairiose tautose aptinkama tam tikros įžvalgos paslaptingos galios, dalyvaujančios dalykų kaitoje ir žmogaus gyvenimo įvykiuose, o kartais užtinkamas aukščiausios Dievybės ar net Tėvo pripažinimas. Ta įžvalga ir pripažinimas persmelkia jų gyvenimą giliu religiniu jausmu. O su kultūros pažanga susijusios religijos į tuos pačius klausimus stengiasi atsakyti subtilesnėmis sąvokomis ir labiau ištobulinta kalba.

.......................................

Katalikų Bažnyčia neatmeta nieko, kas tose religijose tikra ir šventa. Su nuoširdžia pagarba ji žvelgia į tuos veikimo ir gyvenimo būdus, į tuos nuostatus ir mokymus, kurie, nors daug kur skiriasi nuo jos pačios tikimų ir mokomų dalykų, neretai perteikia visus žmones apšviečiančios Tiesos spindesį. Tačiau kartu ji nuolat skelbia ir turi skelbti Kristų, kuris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), kuriame žmonės randa religinio gyvenimo pilnatvę ir kuriame Dievas visa sutaikino su savimi4."

Plačiau

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...