Kodėl krikščionims nereikia laikytis kašruto?

Paklausė Georgius Rugsėjo 2, 2011 Tema: Visi kiti
Kunigų knygoje išdėstomas "košerinis įstatymas", Luko evangelijoje Kristus teigiasi atėjęs ne paneigti, o įvykdyti įstatymo, o Apaštalų darbuose pasakojamas Petro regėjimas: "Ir jam pasigirdo balsas: „Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk!“ . Petras atsakė: „Jokiu būdu, Viešpatie! Aš niekuomet nesu valgęs sutepto ar nešvaraus maisto“. O balsas vėl tarė: „Ką Dievas apvalė, tu nevadink suteptu!“ Taip atsitiko tris kartus, ir tuojau padėklas vėl pakilo į dangų. (Apd 10, 13-16). Kaip suprantu, čia kalbama apie Kristaus auką, kuri apvalė mus.

Ar galėtumėte šitai paaiškinti plačiau? Nes niekaip neperprantu šios vidinės logikos, kaip įvykdydamas Įstatymą Kristus įgalino mus valgyti nekošerinį maistą.

Ačiū.

Atsakymų: 1

Atsakė bralgis Rugsėjo 20, 2011
Košerinis maistas apskritai yra ne Biblijos, o taip vadinamos Žodinės Toros nurodymas. Žydai daug kur taip elgėsi - kad nebūtų pažeidžiamas Dievo Įsakymas, jie apsupdavo jį viena, dviem, o kartais net trimis apsauginėmis tvoromis.

Taip įsakymas "nevirsi ėriuko jo motinos piene" virto nurodymu naudoti atskirus indus pieno ir mėsos produktams (taip paruoštas maistas ir vadinamas košeriniu). Taip įsakymas netarti Dievo Vardo be reikalo virto nurodymu iš viso netarti Dievo Vardo ir t.t.

Kristus tikrai įvykdė Įstatymą, nes vėl sugrąžino savo tautą prie Įstatymo šerdies - visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis grįžti pas Viešpatį, savo Dievą, o ne slapstytis už begalinių normų ir nurodymų, pamirštant pirmąjį - Meilės - Įsakymą :)

Kas gi iš to, jei valgysi košerinį maistą, o nesidalinsi juo su savo artimu? :)
Užduoti Klausimą

Temos


...