Ar Jonas Krikštitojas suprato, kas buvo Jėzus?

Paklausė anonimas Rugsėjo 4, 2011 Tema: Biblija
Kaip reiktų aiškinti šį prieštaravimą Biblijoje: Evangelijoje pagal Matą, Jonas Krikštitojas pakrikštija Jėzų, tada iš dangaus nusileidžia balandis ir pasigirsta Dievo balsas (Mt 3, 13-17). O vėliau Jonas iš kalėjimo nusiuntė mokinius paklausti "Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?" (Mt 11, 2-3)   Ar Jonas Krikštitojas suprato, kas buvo Jėzus?

Atsakymų: 1

Atsakė bralgis Rugsėjo 20, 2011

Žiūrint ką reiškia žodis "suprato"...

Juk akivaizdu, kad be Kryžiaus, Mirties ir Prisikėlimo neįmanoma pilnai suvokti kas toks yra Jėzus. Tad neveltui Jonas Krikštytojas vadinamas pranašu. Jo misija buvo paskelbti Jėzaus atėjimą, Jį parodyti. Vis tik ar jis galėjo kokiu nors antgamtiniu būdu suprasti kaip išsiskleis ir kaip baigsis Jėzaus žemiškoji misija - hmz... abejotina.

Matyt, kad jis iki pat mirties gyveno supratimu, kad Jėzus yra Dievo pažado išgelbėti savo Tautą išsipildymas. Bet Mesijo teologija (ar netgi politologija!) ano meto Izraelyje buvo labai plati ir ganėtinai nevienalytė - buvo daug nuomonių koks turėtų būti Mesijas. Jonas, atrodo, stengiasi klausytis ir žiūrėti koks yra Jėzus, užuot bandęs Jį priskirti kurios nors grupės įsivaizdavimams.

Geras klausimas. Sunku pilnai į jį atsakyti.

Užduoti Klausimą

Temos


...