Ar homilija - tikrai neprivaloma šv. Mišių dalis?

Paklausė Tema: Visi kiti

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (3)

Atsakė
Neprivaloma, jei susirinkusi bendruomenė yra gerai suprantanti Dievo žodį ir mokanti juo gyventi. Homilija yra Dievo žodžio "supopuliarinimas" ar tiesiog paaiškinimas šiandieniniam žmogui.
Atsakė
Pagal Bažnyčios kanonų teisę viena iš klebono pareigų: melstis už parapiją ir sekmadienį sakyti homiliją. Eilinę dieną homilija neprivaloma.
Atsakė
Kiekvieną kartą, švenčiant šv. Mišias, klausant ar skaitant Dievo žodį reikia jį suprasti, jį skelbti ir juo gyventi. Kad susirinkusi bendruomenė galėtu sąminingai tai daryti, yra reikalingas ir Dievo žodžio paaiškinimas - homilija. Sekmadienio Eucharistijos šventimas yra visų liturginių metų pagrindas, nes sekmadienio šventimu yra švenčiamas Velykinis slėpinys. Todėl sekmadienio šventimas labiausiai išsiskiria iš kitų dienų Eucharistijos šventimo dar ir tuo, jog šį velykinį slėpinį sujsirenka švęsti visa bendruomenė, kuriai tikrai yra būtinas Dievo žodžio paaiškinimas (susirenka įvairaus amžiaus ir įvairaus supratimo ir patirčių žmonės).

Tačiau ir kitų dienų Eucharistijos šventime yra švenčiamas tas pats Velykinis slėpinys, tik jau su mažesne grupele žmonių, ir lygiai taip pat yra skelbiamas Dievo žodis, kurį taip pat tinka ir verta paaiškinti.

Aišku, jei Eucharistiją švenčia tokia grupelė žmonių, kurie patys sugeba tinkamai suprasti tai, ką Dievas per savo Žodį kalba, tuomet išskirtinis aiškinimas nėra būtinas.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...