Ar RKB Popiežiaus mokymas būti klaidingas? Ar jis gali klysti?

Paklausė anonimas Rugsėjo 20, 2011 Tema: Bažnyčia

Atsakymai: (2)

Atsakė kun. Arūnas Rugsėjo 20, 2011
Atsakė bralgis Rugsėjo 20, 2011

Tiesiog reikėtų skirti du Popiežiaus kalbėjimo būdus - asmeninį ir taip vadinamą ex cathedra. Jei Popiežius parašo knygą (pvz. "Jėzus iš Nazareto"), jis kalba kaip Joseph'as Ratzinger'is ir pilnai gali suklysti bei prirašyti ten neteisingų dalykų. Jis, kaip žmogus, tikrai nėra neklystantis.

Tačiau jei Popiežius kalba kaip Kristaus vietininkas žemėje, skelbdamas Bažnyčios mokymą (akivaizdu, kad tai nėra jo vieno mokymas - tie dokumentai gimsta iš daugelio žmonių darbo, maldos ir Šventosios Dvasios klausymosi), tada mes, katalikai, tikime, kad per jį kalba Šventoji Dvasia, kuri negali klysti, mokydama Bažnyčią - Kristaus Sužadėtinę :)

Taigi - katalikai tiki, RKB Popiežiaus mokymas negali būti klaidingas. Tačiau Joseph'o Ratzinger'io raštus skaito kritiškai, skaitymo metu ko gero diskutuoja ir kartais netgi nesutinka su Autoriumi :)

Tas pats asmuo, bet skirtingi kalbėjimo būdai.

Užduoti Klausimą

Temos


...