apie visuotinius atlaidus

Paklausė Tema: Išpažintis
Laba diena,
kas yra visuotinių atlaidų autorius, kur jų ištakos, kada jie atsirado ?
Mt 18,18
18 Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje”. Apie visuotinius atlaidus ŠV. Rašte nieko nėra parašyta.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Visuotinių atlaidų prasmė yra ta, kad asmens atsiteisimo už nuodėmes našta yra kompensuojama "iš Bažnyčios dvasinio lobyno", kuris yra sukauptas ilgamžėmis jos šventųjų ir visų tikinčiųjų maldomis, geraisiais darbais, kančios nuopelnais, sakramentinėmis malonėmis ir t.t. Bažnyčia pasinaudoja vadinama "raktų galia", apie kurią kalbama Jūsų pacituotoje ištraukoje ir nustato sąlygas, kokiomis tikintieji gali jos lobyno turtais pasinaudoti. Atlaidų tradicija kyla iš krikščionybės pirmųjų amžių, kai atitinkamomis progomis ir sąlygomis tikintieji būdavo atleidžiami nuo tuometinių sunkių ir ilgų atgailos praktikų. Iš čia buvo kilusi praktika skirstyti atlaidus į laikinuosius, apibrėžiant terminą, nuo kokios bausmės atleidžiama (3,5,100, 300... dienų) ir visuotinius atlaidus, atleidžiančius nuo viso gyvenimo bet kokio dydžio bausmės už nuodėmes.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...