Po kokios nuodėmės dar galima imti Komuniją?

Paklausė Tema: Išpažintis
Garbė Jėzui Kristui. Esu praktikuojantis katalikas, tik mane neramina vienas klausimas. Iš esmės aš atsakymą žinau, tačiau asmeniškai nesigauna sau pritaikyti Bažnyčios Mokymo... Klausimas: kur yra riba tarp savo sąžinės ir "ne sveikiesiems reikia gydytojo" priimant Švenčiausiąjį? Dažniausiai sugebu nueiti Komunijos tik iškart po išpažinties. Tačiau pastebiu, kad totali dauguma eina ir vėliau. Mano sąžinė tuo tarpu mane stabdo ir pradeda vardinti, ką padariau. Už kokias nuodėmes užtenka tiesiog pasimelsti einant kažkelintą kartą po išpažinties Komunijos, o po kurių reikia eiti išpažinties dar kartą? Ir kaip šitų "taisyklių" išmokinti savo sąžinę, kuri net pasakius stipresnį žodį sako stop, neveidmainiauk ir nešventvagiliauk... Beje, kitų nesmerkiu, čia tik mano paties vidinė kova...

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Turite polinkį į skrupulus!!!! O tai nėra gerai. Sakėte, kad žinote Bažnyčios mokymą, tad leidžiu sau paantrinti. Komunijos galima ir reikia eiti visada, jei nesate sunkiai nusidėjęs. Kas yra sunki nuodėmė pateikiu ištrauką iš Katalikų Bažnyčios Katekizmo. Sau ir savo sąžinei taip ir turite pasakyti, ir išmokti atpažinti ar savo mintyse, žodžiuose, darbuose ir apsileidimuose jūs išpildote tas tirs sunkiosios nuodėmės sąlygas. Jei bent vienos iš jų nėra, tai tuomet nuodėmė visada lengva, su kuria galima priimti šv. Komunija atlikus Gailesčio akta kartu su visais tikinčiaisiais šv. Mišių pradžioje.

 

1857  Kad nuodėmė būtų sunki, reikia drauge trijų sąlygų: „Sunki yra kiekviena nuodėmė, kurios 1 objektas yra svarbus dalykas, ir kuri padaroma visiškai 2 sąmoningai ir 3 laisvai.“96

1858  Kas yra svarbus dalykas, aiškiai nurodo dešimt Dievo įsakymų; tą patį atsakė Jėzus turtingam jaunuoliui: „Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną“ (Mk 10, 19). Nuodėmės sunkumas esti nevienodas: nužudyti yra sunkesnė nuodėmė negu pavogti. Turi reikšmės ir tai, kokiems asmenims nusidedama: sunkesnė nuodėmė yra pavartoti smurtą prieš tėvus negu prieš svetimą žmogų.

1859  Kad nuodėmė būtų sunki, reikia ją visiškai pažinti ir jai visiškai pritarti. Reikia žinoti, kad veiksmas yra nuodėmingas ir priešingas Dievo Įstatymui; taip pat pritarti tokiam veiksmui reikia pakankamai sąmoningai, kad jis būtų paties asmens laisvas apsisprendimas. Nežinojimas dėl savo kaltės ir širdies kietumas97 ne mažina, o didina nusidedančio atsakomybę.

1860  Nežinojimas ne dėl savo kaltės, jeigu ir nepanaikina visos atsakomybės už sunkų nusikaltimą, tai bent ją sumažina. Bet niekas nepasiteisins, jog nežino dorinių principų, kurie yra įrašyti kiekvieno žmogaus sąžinėje. Susijaudinimas bei aistros, lygiai kaip išorinė prievarta ar patologiniai sutrikimai taip pat gali sumažinti nusidėjėlio laisvę ir atsakomybę. Tyčiomis padaryta nuodėmė, sąmoningai pasirenkant blogį, yra pati sunkiausia.

1861  Sunkioji nuodėmė – kaip ir meilė – yra radikali žmogaus laisvo pasirinkimo galimybė. Dėl tos nuodėmės prarandama meilės dorybė ir pašvenčiamoji malonė, tai yra malonės būsena. Jei jos neatperka žmogaus gailestis ir Dievo atleidimas, ji atskiria žmogų nuo Kristaus karalystės ir užtraukia jam amžiną mirtį pragare, nes nuo mūsų laisvos valios priklauso ką nors pasirinkti visam laikui, negrįžtamai. Vis dėlto, vertindami kokį nors veiksmą kaip sunkų nusikaltimą, spręsti apie jį padariusius asmenis turime palikti Dievo teisingumui ir gailestingumui.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...