Ar nuodėmė turėti kitokią nuomonę?

Paklausė anonimas Rugsėjo 20, 2011 Tema: Nuodėmė
Ar nuodėmė nepripažinti kai kurių Bažnyčios dogmų (pvz., pradėjimo iš šv. Dvasios, Dievą suvokti ne kaip  Asmenį, o kaip Beribę energiją)?

Atsakymai: (2)

Atsakė kun. Arūnas Rugsėjo 24, 2011

Katekizmas sako

161  Tikėti Jėzų Kristų ir Tą, kuris Jį siuntė mūsų išganymui, yra būtina, norint būti išganytiems.35 „Kadangi 'be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui' (Žyd 11, 6) ir patekti į Jo vaikų bendriją, tai be jo niekas negali būti kada nors nuteisintas ir niekas negaus amžinojo gyvenimo, jei neištvers 'iki galo' (Mt 10, 22; 24, 13).“36

162  Tikėjimas yra Dievo malonės dovana žmogui. Tą neįkainojamą dovaną mes galime prarasti. Šventasis Paulius primena Timotiejui, kad kovotų „gerą kovą“, išlaikytų „tikėjimą ir gerą sąžinę. Jos atsižadėjus, kai kurių tikėjimo laivas sudužo“ (1 Tim 1, 18–19). Kad tikėjime gyventume, augtume ir ištvertume ligi galo, turime jį maitinti Dievo žodžiu; turime melsti Viešpatį, kad padidintų mūsų tikėjimą,37 kuris „veikia meile“ (Gal 5, 6),38 turi būti vilties palaikomas39 ir įleidęs šaknis Bažnyčios tikėjime.
 
Tad, jei neturite tokio tikėjimo, linkiu, kad trokštumėte jį turėti, o jei jį praradote ir nesistengiate ieškoti, tai jūsų pasirinkimas.
Nebūsiu jūsų teisėjas.
Atsakė bralgis Rugsėjo 24, 2011
Gal tik papildysiu, kad tikėjimas nėra nuomonė. Nuomonių gali būti kokių tik nori, bet jos, iš esmės, nieko nekeičia. Galima iki nukritimo ginčytis, ar jūra mėlyna, ar žalia, bet nuo to jūrai nei šilta, nei šalta :)

Tikėjimas - tai būdas kaip Tu gyveni. Jei Tavo Dievas yra Beribė (ir, ko gero, Beasmenė) Energija - gyvensi vienaip. Jei Jis - Asmuo - gyvensi kitaip.

Galiausiai juk klausimas yra: "ar nori gyventi amžinai?" :))) Ir jau tada, jei atsakymas yra "taip", reikėtų ieškoti kur tasai Dievas, galintis šį gyvenimą padovanoti, koks Jis, ir kaip su Juo gyventi :)
Užduoti Klausimą

Temos


...