Kas yra dvasia, o kas yra siela?

Paklausė Tema: Visi kiti

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

oi... labai platu...

gal pabandysiu trumpai ir kuo aiškiau.

Siela - tai gyvybės pradmuo žmoguje. Šventraštyje ji vadinama "gyvybės alsavimu" ar tiesiog "gyvybe". Tokiu atveju akivaizdu, kad Siela (bent jau pagal Biblijos mokymą) yra mirtinga - po mirties ji tiesiog išnyklsta, nes jei neišnyktų, tai žmogus niekad nemirtų kūniška mirtimi :) Visi būtų Kalniečiai net nekapodami vieni kitiems galvų :)))

Dvasia - tai jau kažkas grynai dieviško. Kažkas, kas yra tik Jo. Ir būtent šia dovana Jis nusprendė pasidalinti su žmogumi. Hebrajiškas žodis yra "Ruach" - vėjas, dvelkimas. Ši Dvasia yra nemirtinga, nes ji - dieviška.

Dabar reikėtų klausti - tai kas tada "gyvena" žmoguje - siela ar dvasia? :)

Truputėlį pavojinga yra šias dvi atskirti, nes iš tikrųjų mumyse egzistuoja be galo glaudi ir neperskiriama sielos ir dvasios vienybė. Todėl kai kurie mokytojai netgi siūlo sakyti, kad žmoguje yra ne dvasia ir siela, bet dvasinė siela. Taip darydami skirtumą tarp gyvūnų (vien tik) sielos ir žmogaus sielos bei dvasios vienybės.

Apaštalas Paulius, bandydamas išreikšti begalinę gelmę, kurią pasiekia Dievo Žodis žmoguje kalba apie vietą kurioje "atsišakoja" siela nuo dvasios. Tai - grynai retorinė figūra, kuria jis bando pasakyti, jog Dievo Žodis persmelkia visą žmogų - ne tik kūniška, bet ir dvasine prasme - jo įpročius, jo meiles ir neapykantas, jo atmintį, jo laisvę ir t.t.

Šioje vietoje akivaizdu, kad lietuviškame kasdienybės žodyne yra painiava :)

Sakydami "siela" mes iš tikro kalbame apie "dvasinę sielą" ar netgi apie "dvasią" (tai, kas žmoguje nemirtinga). Dar daugiau painiavos kelia terminas "vėlė", bet tai - jau kito klausimo sritis :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...