Kaip suprasti žodžius skliausteliuose: „Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!) ?

Paklausė Tomas Rugsėjo 24, 2011 Tema: Biblija
Kaip suprasti žodžius skliausteliuose: Mt 24, 15-16 „Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje (skaitytojas teįsidėmi!) ?

Atsakymų: 1

Atsakė bralgis Rugsėjo 24, 2011
Manau, kad tą ir reiškia - tasai kuris skaito, teatkreipia dėmesį, teįsideda šiuos žodžius širdin. Tai - ryškiai vėlesnis teksto intarpas, kuris liudija jau vėlyvesnį - įraštintą teksto laikotarpį, kai tekstas jau buvo užrašytas ir skaitomas.
Užduoti Klausimą

Temos


...