Kaip suprasti šiuos žodžius: Tebūnie dovana šventyklai, kuo turėčiau tave sušelpti?

Paklausė Tomas Rugsėjo 25, 2011 Tema: Biblija
Kaip suprasti šiuos žodžius: Tebūnie dovana šventyklai, kuo turėčiau tave sušelpti?

Mt, 15, 5-6
15 Ginčas dėl papročių [Mk 7,1-13] 1Kartą prie Jėzaus prisiartino Rašto aiškintojų ir fariziejų iš Jeruzalės ir paklausė: 2″Kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį? Jie prieš valgį nesimazgoja rankų”. 3Jis atsakė: “O kodėl jūs laužote Dievo įsakymą dėl savojo papročio?! 4Juk Dievas yra įsakęs: Gerbk savo tėvą ir motiną! ir: Kas keiktų tėvą ar motiną, mirte tenumiršta! 5O jūs sakote: ‘Kas pasakė tėvui ar motinai: – Tebūnie dovana šventyklai, kuo turėčiau tave sušelpti, – 6tas gali nepagerbti tėvo ir motinos’. Taip jūs niekais verčiate Dievo liepimą dėl savojo papročio. 7Veidmainiai! Gerai apie jus pranašavo Izaijas:

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Lapkričio 9, 2011
Jėzus priekaištauja už Dievo įsakymų laužymą Dievo vardu. Tai, kas priklausytų tėvų išlaikymui, paaukojama kaip atnaša Dievo "garbei" apleidžiant rūpestį tėvais, tačiau neva teikiant garbę Dievui.

Juk kiek kartais padaroma blogio Dievo vardu... :(
Užduoti Klausimą

Temos


...