Kaip suprasti: „Viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane įkeltų į tvenkinį. O kol aš pats nueinu, kitas įlipa griečiau už mane“.?

Paklausė Tomas Rugsėjo 25, 2011 Tema: Biblija
Kaip suprasti: „Viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane įkeltų į tvenkinį. O kol aš pats nueinu, kitas įlipa griečiau už mane“.?Kas turima omenyje vandeniui sujudėjus? Jn 5, 7-8

Evangelija (Jn 5, 1-3, 5-16) Buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje, prie Avių vartų, yra maudyklė, žydiškai vadinama Betsata, turinti penkias stogines. Jose gulėdavo daugybė ligonių – aklų, raišų, išsekusių. Ten buvo vienas žmogus, išsirgęs trisdešimt aštuonerius metus. Pamatęs jį gulintį ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė: „Ar norėtum pasveikti?“ Ligonis atsakė: „Viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris, vandeniui sujudėjus, mane įkeltų į tvenkinį. O kol aš pats nueinu, kitas įlipa griečiau už mane“.

Atsakymų: 1

Atsakė Antanas OFM Sausio 16, 2012
Betsata yra Jeruzalėj vieta paprasčiausiai vandens talpykla. Betasata bendrai reikštų "Gailestingumo namai"  nors etimologiškai "dvigubo fontano namai" nuo dviejų šaltinių, kurie pildė vandens talpyklą.  Žydai tikėjo, kad vanduo toje talpykloje turi gydomųjų galių. Kai vanduo suburbuliuodavo, buvo tikima, kad tuo met jis ypač buvo efektyvus. Evangelistas tuo nori pasakyti, kad tai yra tarsi kaip "Judaizmo vandenys". 4 skyriuje mes matėme Jėzų kalbantį su Samariete apie GYVĄJĮ VANDENĮ. Evangelija pagal Joną pilna kontrastų, kaip šviesa ir tamsa, tikėjimas ir netikėjimas taip ir čia Jėzus yra daug daugiau negu gydantis vanduo. Jis yra gyvasis vanduo - gyvybės teikėjas. To ko negali paraližiuotajam padaryti vanduo, tą padaro Jėzus. Ir tai yra ženklas.
Užduoti Klausimą

Temos


...