Kaip atsitiko su Evangelija pagal Petrą?

Paklausė anonimas Rugsėjo 25, 2011 Tema: Biblija
Kaip rašo Nikėjos konvencijos istorikas Papus veikale “Synodicon", 325 m  Nikėjos susirinkimo metu sudarinėjant Naujajį Testamentą  buvo kreiptasi į Dievą, prašant per stebuklą nurodyti kurios knygos turi  būti įtrauktos į NT. Tuo tikslu didelė krūva knygų buvo padėta po komunijos stalu bažnyčioje, prašant, kad tos, kurios yra Dievo įkvėptos, pačios atsidurtų ant stalo. Taip ir įvykę.
Tačiau Evangelija pagal Petrą daugiau nei šimtą metų buvusi kanoninė NT knyga,  494 m popiežiaus Gelasijaus dekretu  buvo priskirta prie apokrifų. Kodėl taip buvo padaryta? Ar toks stebuklas - knygų atsiradimas ant stalo - nepakankamai įrodė, kurios knygos yra Dievo įkvėptos? Kodėl viena Evangelija buvo pašalinta iš NT?

Atsakymų: 1

Atsakė bralgis Rugsėjo 26, 2011

Būtų gerai, jei nurodytumėte tai teigiančius šaltinius - tiek apie kanoninių knygų atpažinimo "metodą" (Jūsų aprašytasis akivaizdžiai yra vienas iš "mitų" - istorijų kurios "patvirtina" Dievo dalyvavimą išrinkimo procese, akivaizdų stebuklą, kuris paaiškina ir "patvirtina", kad ne žmonės, bet Jis pats išrinko tas knygas), tiek apie Petro Evangelijos kanoniškumą.

Pirmą kartą girdžiu, kad Petro Evangelija kažkada priklausė Šventraščio Kanonui... Kaip pavyzdį galima paimti šią lentelę, kurioje matosi, jog šis tekstas labai menkai cituojamas kitų to meto autorių...

Apie teksto įkvėptumo ar neįkvėptumo patvirtinimą...

Mitai yra neblogas dalykas, nes jie išjungia netikrumo problemą :))) Jie sako: "pats Dievas padarė" - ir visa tai yra ok :) Pavyzdžiui - dar vienas plačiai paplitęs mitas yra graikiškojo ST vertimo - Seoptuagintos - gimimo istorija, kuri pasakoja, kad septyniasdešimt vertėjų žodis žodin vienodai išvertė ST tekstą, nors dirbo atskirai. Istorija ir randami rankraščiai liudija, kad buvo ne taip :)

Manau, kad Kanono susidarymo, bei tekstų įkvėptumo klausimas yra kur kas sudėtingesnis, nei stebuklingas knygos perkėlimas iš po altoriaus ant jo viršaus :) Ano meto teologai nebuvo naivuoliai :)))

Kiek man žinoma - yra keli kriterijai, pagal kuriuos buvo sprendžiama, ar NT tekstas yra įkvėptas, ar ne -

  • tekstas turėjo būti užrašytas apaštaliniu laikotarpiu
  • tekstas turėjo būti ortodoksiškas - t.y. neprieštarauti kitiems tekstams ir atitikti Jėzaus bei apaštalų mokymą.
  • tekstas turėjo auginti tikėjimą - buvo pastebėta, kad kai kurie tekstai, juos skaitant bendruomenėje, veda žmones prie Kristaus, o kiti tiesiog patenkina smalsumą (pvz. užpildydami Evangelijų "skyles" - papasakodami apie Jėzaus vaikystę ir t.t.)

Dar buvo keletas tų kriterijų, bet dabar nepamenu, o googlint tingiu :)

Žodžiu - manau, kad Jūsų šaltiniai iš kurių paėmėte info apie knygų kanoniškumo nustatimą bei Petro Evangelijos priklausymą šventųjų knygų Kanonui - yra mažų mažiausiai nemoksliški. Pagal mano turimus duomenis - Jūsų šaltiniai netgi klaidingi.

Būtų įdomu, jei mestelėtumėt kokią nuorodą iš kur Jūsų info. Ačiū.

Užduoti Klausimą

Temos


...