Kas yra cherubinai?

Paklausė Tema: Visi kiti
Jie budi prie Dievo sosto... Bet kas jie yra? Angelai?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

šeštame amžiuje gyvenusio vienuolio  Dionisijaus Areopagito traktate „Apie dangiškąją hierarchiją“

Angelai suskirstyti į tris triadas po tris chorus.

Pirmoji triada – Serafimai, Cherubinai, Tronai. Aukščiausio rango angelų serafimų, šviesa yra tokia ryški, kad gali tuoj pat sudeginti mirtinguosius. Šie meilės, šviesos ir ugnies angelai skraido apie Dievo sostą giedodami Trisagioną - garbinimo himną „Šventas, šventas, šventas“. Jie sugeria ir atspindi Dieviškąją Viešpaties šviesą kitam chorui. Tarp jų vyriausiųjų vadovų yra Serapielis ir Metatronas. Cherubinai yra antrieji, nuostabia šviesa nusileidžia tik serafimams ir atspindi Dievo žinojimą bei išmintį. Senajame Testamente teigiama, kad jie saugo Edeno vartus į nuodėmę. Tronai - „ugnies ratai“, šventoji karieta, važiuojanti apie Viešpaties sostą kartu su cherubinais.

Antroji triada – Valdovai, Dorybės ir Jėgos. Šie angelai dar žinomi kaip viešpataujantys, kitaip, pagal hebrajų išmintį, hašmalimai. Sakoma, kad šio choro angelai siekia didesnio palankumo ir trokšta pralenkti žemiškas vertybes. Dorybių choras atsako už visų žvaigždžių ir planetų judėjimą visatoje. Jėgos saugo takus į dangų ir į juos nukreipia paklydusias dvasias.

Trečioji triada – Principalai, Arkangelai ir Angelai. Septintojo choro angelai vadovauja žemės valdovams, vadovams tautoms ir visoms bendruomenėms. Arkangelai yra Dievo ženklo angelai, pasirodantys žmonėms iš aukštybių, norintys paskleisti kokią nors žinią, kaip antai Gabrielius pasirodė Mergelei Marijai. Žemiausias angelų choras susijęs su žmonija, vadovauja ir saugo ją. Šie angelai negali kištis į žmonių likimus, bet kuo labiau mes prašome jų pagalbos, tuo laimingesnis mūsų likimas.

Mintis, kad žmonės turi angelus sargus, arba dvasias, kurios saugo juos yra sena kaip ir žmonijos kultūra. Senovės Mesopotamijoje, Vidurio Rytų civilizacijos lopšyje, šios saugančios būtybės buvo interpretuojamos kaip asmeniniai dievai – „massar sulmi“. Šią tradiciją vėliau perėmė babiloniečiai ir chaldėjai, o šie savo ruožtu turėjo įtakos judaizmui, krikščionybei ir islamui. Pagal žydų tradiciją, kiekvienas nuo gimimo turi angelą sargą. Tas požiūris yra ir Katalikų Bažnyčios - tradicijos, kurios pradžia yra apie trečią amžių po Kristaus. Angelai sargai nėra oficiali katalikų dogmos dalis, nors Jėzus apie vaikus sakė, kad „danguje jų angelai mato mano Tėvo, kuris yra danguje, veidą.“ (Mt 18, 10).

http://www.gailestingumas.lt/lt/tekstai/beatrice-petrulte--angelas-sargas/

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...