Ar galėjo Jėzus Kristus girtuokliavimą skatinti?

Paklausė Tema: Visi kiti
Ar tikite tuo, kad Jėzus vienose vestuvėse iš vandens labai gerą vyną padarė ir svečiams leido duoti, kai jau jie girti buvo?Jėzus būdamas išganytojas negalėjo girtuokliavimą šelpti.


Evangelija pagal Joną
Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves buvo pakviestas ir Jėzus, ir Jo mokiniai. Pritrūkus vyno, Jėzaus motina Jam sako: “Jie nebeturi vyno”. Jėzus jai atsakė: “O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda”. Jo motina tarė tarnams: “Darykite, ką tik Jis jums lieps”. Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: “Pripilkite indus vandens”. Jie pripylė sklidinus. Tada Jis sakė: “Dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui”. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (bet tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: “Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiol”. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip Jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo Jį.
Jn.2:1-11

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė
Toks supratimas būtų primityvus. Vestuvių jaunikis JIS pats, nuotaka mes, o geriausias vynas yra jo kraujas šiai sandorai patvirtinti.
Atsakė
Įgerti tai nereiškia persigerti, paprastai dar prieš persigėrimą būna sąmoninga, kad ir girtumo fazė. Beje žydai buvo metę pletkų ant Jėzaus, kad jis girtuokliauja, bet kai pasigirdo kalbos, kad Jis perdeda su savo abstinencija, tai žydai regis ir suglumo kuriais pletkais tikėti. Manau, kad Jėzus buvo normaliai mokantis švęsti ir suprantantis saiką. Beje tai buvo gelbėjimas jaunavedžių iš gėdingos padėties.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...