kunigas kavinėje

Ar Šv. Pijaus X brolijos katalikai yra neekskomunikuoti nuo Šventosios Bažnyčios?

Garbė Jėzui Kristui !
Ar Šv. Pijaus X brolijos katalikai yra neekskomunikuoti nuo Šventosios Bažnyčios? Atrodo, kad jie labai širdingai stengiasi išlaikyti tikrasias tradicijas mūsų BAŽNYČIOJE. Ar sakramentai priimti pas juos yra galiojantys?
ačiū.
paklausė Šarūnas Liepos 26 Tema: Bažnyčia

Atsakymų: 1

Pijaus X brolija yra Katalikų Bažnyčios dalis, esanti su ja pilnoje vienybėje, taigi, neekskomunikuoti, naudojasi tais pačiais sakramentais, tik truputį skirtingomis apeigomis.
atsakė kun. Vytautas B. Rugsėjo 1

Temos


Draugai

...