kunigas kavinėje

Ar čia tikrai kunigas atsakinėja į klausimus? Juk sekmininkai ir baptistai yra protestantiškos bendruomenės oficialiai katalikų bažnyčia jų nelaiko sektom, nė likęs pasaulis. Kaip katalikei pasidarė gėda už tokį atsakymą.

2 Vatikano susirinkimas ekumenizmą laiko kiekvieno kataliko pareiga. Naujas Šv. dvasios išsiliejimas paskatino atsirasti sekmininkų judėjimą.  Ir tik po kelių dešimčių į katalikų bažnyčią atėjo charizminis atsinaujinimas.

Gal Jums reiktų atsinaujinti informaciją? Dezinformuojate žmones.
paklausė Jūratė Spalio 12 Tema: Visi kiti

Atsakymų: 1

Ir Jums to paties linkime: skaitykite ir atsinaujinkite.
atsakė kun. Vytautas B. Lapkričio 20

Temos


Draugai

...