Ar gali Dievas kalbėti žmogui ir šiomis dienomis?

Paklausė kvailys Spalio 24, 2017 Tema: Dievas
Vieno miesteliuko katalikų bažnyčioje, kuri priklauso Kauno arkivyskupijai, kaba skelbimas net su moraliniu priekaištu: "Ar savo kasdieniniame gyvenime girdi Dievo balsą ir ar žinai, kaip deramai į jį atsiliepti? Kaip tai suprasti, jei nė Katekizma nerašoma. jog Dievas turi kalbėti žmogui? Matyt klausoma teologų, kurie teigė, kad XXI amžiaus krikščionys tebus tik mistikai? Asmeniškai aš netikiu kad Dievas gali kalbėti, nes tai nesunku suorganizuoti numetus spectarnybų naudojamą blakę (per jas imanoma sakyti)  ir sekant žmogų bei jo reakcijas per satelitus.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Lapkričio 3, 2017
Nusiraminkite, skelbime žodžiai apie Dievo kalbėjimą yra pavartoti alegorine prasme. Juk sakome, kad laikas eina, o jis net kojų neturi? Skelbime kalbama apie tai, kad žmogus turi lavinti ir būti jautrus savo proto ir sąžinės balsui, išgirsti ir išvysti savo artimo dvasią, atsiliepti tinkamiems pajautimams ir įkvėpimams.
Užduoti Klausimą

Temos


...