Bažnyčios hierarchinė struktūra Lietuvoje su konkrečiais skaičiais

Paklausė Tema: Bažnyčia
Norėčiau sužinoti: kiek Lietuvoje naujausiais duomenimis yra - vyskupijų, parapijų ir dekanatų; kuom parapija skiriasi nuo dekanato ir klebonas nuo dekano; kiek Lietuvoje yra vyskupų ir kuris dvasininkas (turiu omenyje titulą) hierarchine prasme yra vyriausias visoje Lietuvoje; kiek visoje Lietuvoje yra kunigų; kuom skiriasi vyskupas ordinaras nuo vyskupo augziliaro ir kaip vadinasi vyskupas kuris išeina pensijon?

Iš anksto nuoširdžiai dėkoju už atsakymą arba bent už nuorodą į kokį internetinį šaltinį kurio pagalba galėčiau rasti atsakymus į man rūpimus klausimus.

P.S.: kiek Lietuvoje yra kunigų egzorcistų ir ar pavojinga atlikti egzorcizmą nesant kunigu? (nenoriu išsamaus ir detalaus atsakymo į savo klausimus tik bendrais bruožais Bažnyčios pozicija ir informaciją be išsamių detalių, tik skaičiai).Pagarbiai jūsų Arūnas,

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Visuotinė Bažnyčia skirstoma į dalines Bažnyčias, kurios paprastai vadinamos vyskupijomis, įkurtomis teritoriniu pagrindu. Kelios vyskupijos jungiamos į bažnytines provincijas, anksčiau vadintas metropolijomis, o vienos iš vyskupijų, tituluojamos arkivyskupija, vyskupas tampa arkivyskupu ir metropolitu. Jis neturi savosios metropolijos vyskupams valdžios, tik koordinuoja jų veiklą. Metropolijos jungiamos į vyskupų konferencijas, kurioms vadovauja išrinktasis atitinkamai kadencijai vyskupas, vyskupų konferencijos pirmininkas. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas dabar yra Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, išrinktas 3 metų kadencijai. Vyskupijos skirstomos į parapijas, kurioms vadovauja klebonai. Parapijos jungiamos į dekanatus, kuriems vadovauja vienos iš parapijų klebonas - dekanas. Jis neturi valdžios klebonams, tik tarpininkauj tarp jų ir vyskupo ir padeda vyskupui koordinuoti parapijų veiklą. Apie dvasisninkų ir parapijų statistiką pilnas žinias galima rasti svetainėje www.katalikai.lt Išsamiai apie Bažnyčios valdymą galite paskaityti Kanonų Teisės Kodekse, II dalis, kan. 330-573.

Apie egzorcistus rasite www.egzorcistas.lt Egzorcizmus atlikti gali tik Bažnyčios įgaliotas kunigas. Pasauliečiams draudžiama ir labai pavojinga, be to, negali būti efektyvu, kadangi piktosios dvasios išvaromos būtent Bažnyčios vardu, o neįgaliotas asmuo jos vardu veikti negali.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...