Pragaro kancios

Paklausė anonimas Gruodžio 30, 2017 Tema: Dievas
Biblijoje aiskiai pasakyta,ir is baznycios mokymo aisku apie siaubingas dvasines kancias pragare,kurios,greiciausiai,tikrai baisesnes  uz fizini degima.Klausdama apie nusidejaliu kancias,turejau omeny nusidejalius,kurie paliko si pasauli nesusitaike su Dievu ir pakliuvo i pragara.Ar budami pasmerkti jie jaucia gailesti,ar amzinai lieka nusisuke nuo Dievo?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Sausio 8, 2018

Vis dar lauktume Jūsų aiškių nuorodų į  Bibliją ir Bažnyčios mokymų apie pragarą.  

O štai ką sako Vatikano II susirinkimo dogminė konstitucija apie Bažnyčią "Dei verbum" apie katalikų išganymą

14. Tad Šventasis Sinodas pirmiausia kreipia savo žvilgsnį į tikinčiuosius katalikus. Remdamasis Šventuoju Raštu ir Tradicija, jis moko, kad ši keliaujančioji Bažnyčia būtina išganymui. Vienintelis išganymo tarpininkas ir kelias yra Kristus, esąs tarp mūsų savo kūne, kuris yra Bažnyčia. Pabrėžtinai iškeldamas tikėjimo ir krikšto būtinybę (plg. Mk 16, 16; Jn 3, 5), jis sykiu patvirtino Bažnyčios, į kurią žmonės per krikštą įžengia kaip pro duris, būtinybę. Todėl negali būti išganyti tie, kurie žino, jog Katalikų Bažnyčią Dievas įsteigė per Jėzų Kristų kaip būtinybę, bet atsisako arba į ją įžengti, arba joje pasilikti.

Į Bažnyčios bendruomenę visiškai įjungiami tie, kurie, turėdami Kristaus Dvasią, priima visą jos santvarką bei visas joje įsteigtas išganymo priemones ir, be to, tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinės vadovybės bei bendrystės ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susieti su Kristumi, valdančiu per popiežių ir vyskupus. Tačiau, nors ir įjungtas į Bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris, ištvermingai nemylėdamas, pasilieka joje „kūnu“, o ne „širdimi“26. Tačiau visi Bažnyčios vaikai teatmena, kad jų padėties ypatingumas priskirtinas ne jų pačių nuopelnams, bet ypatingai Kristaus malonei; neatsiliepdami į šią malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks ne išganymo, bet rūstesnio nuosprendžio27.

Nuoroda į visą dokumentą.

http://www.lcn.lt/b_dokumentai/vatikano_2s/lumen-gentium.html

Užduoti Klausimą

Temos


...