kunigas kavinėje

Ar yra įžvalgų dėl Mt 11-12

GJK
Nerima kelia Rašto eilutės:
Mt11 (11) „Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. (12) Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia.

Gal yra išaiškinimų ar įžvalgų dėl šių eilučių, nes jeigu kalba eina apie Dangaus Karalystę, ar tai reiškia, kad ir anapus mūsų tikrovės vyksta panaši kova dėl valdžios, kaip ir čia žemėje.

Dėkui
paklausė TomasG Sausio 9 Tema: Biblija

Temos


Draugai

...