Kodėl yra svarbūs ritualai katalikybėje?

Paklausė Daiva Vasario 21, 2018 Tema: Religija
Kuo svarbūs žemiškieji ritualai katalikybėje? Pavyzdžiui komunija, išpažintis ir pan. Kartais tai atrodo kaip ritualai. Juk Dievas norėtų, kad mes į tikėtume iš širdies, o ne pasikrikštijant ir pan. Kodėl kai kurie sakramentai tokie svarbūs?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Vasario 21, 2018
Iš Katalikų Bažnyčios katekizmo

1210  Naujojo Įstatymo sakramentai yra Kristaus įsteigti; jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija (Švenčiausiasis sakramentas), Atgaila (Sutaikinimo sakramentas), Šventimai (Kunigystė) ir Santuoka. Septyni sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus; jie įdiegia ir ugdo krikščionių tikėjimo gyvenimą, gydo jį ir skiria jam užduotis.

Klausimas Jums, iš kur sužinojote kad "Dievas norėtų, kad mes į tikėtume iš širdies, o ne pasikrikštijant ir pan."?
Užduoti Klausimą

Temos


...