Sakramentalijos ir jų paskirtis

Paklausė Tema: Religija
IŠ KBK:
1667  Šventoji Motina Bažnyčia įsteigė sakramentalijas. Jos yra šventi ženklai, kurie <..> pašventina įvairius gyvenimo atvejus.
1668  Sakramentalijas įsteigė Bažnyčia <..> taip pat žmogaus vartojamiems daiktams pašventinti.
1671  Sakramentalijos pirmiausia yra asmenų palaiminimai ir (valgio, daiktų, vietų) pašventinimai.
1672  <..> Iš daiktams skiriamų palaiminimų kaip pavyzdį galima paminėti šventųjų aliejų, liturginių indų ir rūbų, varpų ir t. t. šventinimą.

Klausimai:
1. Ar teisingai suprantu, kad asmenys palaiminami ir/ar pašvenčiami veiklai, o daiktai pašventinami?
2. Ar teisingai suprantu, kad daiktas negali būti palaiminamas, nes jis daiktas, o ne asmuo?
3. Pagal 1672 ar yra taip, kad palaiminimas yra bendrinė sąvoka į kurią įeina ir šventinimo veiksmas.
Susijęs su atsakymu į klausimą: Del rozinio maldos

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Atsakant į visus užduotus klausimus galima pasakyti kad palaiminimas ir pašventinimas yra sinonimai. Taigi intencija išlieka ta pati: didesnei Dievo garbei ir žmonių gerovei.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...