Kodėl krikščioniškos šventės tą pačią dieną su pagoniškom?

Paklausė Paulina Kovo 31, 2018 Tema: Religija
Šv. Velykos - Kristaus Prisikėlimo šventė. Pagonys švenčia - gamtos atbudimą, dažo margučius,kokia tai Velykė aplanko... Kodėl bažnyčia neatsiskiria nuo pagoniškų papročių, tradicijų, švenčių (užgavėnės su velnių kaukėm, Šv, Kalėdos su pagoniškais prietarais, apeigomis...). Man, kaip katalikei krikščionei tai atrodo neteisinga ir negarbinga - pataikavimas pagonims lyg bijoma atsiskirti.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Balandžio 6, 2018
Na nebūkite tokia kategoriška. Kam svarbu eiti pagonišku keliu lai eina, o jūs sekite Jėzumi ir švęskite su Jo asmeniu susijusias šventes. Beje kaio katalikei primenu pareigą melstis už nusidėjėlių ir pagonių atsivertimą. Ramybės Jums.
Užduoti Klausimą

Temos


...