Dvasingumas (II)

Paklausė Πέτρος Balandžio 11, 2018 Tema: Religija
Kun.Vytautai, jei remtis tamstos pacituotu Ronald Rolheiser atsakymu - būti religingu yra visiškai nesvarbu, todėl ir religija yra niekas, tik tuščias 0. Manau, jog tame yra daug teisybės. Labai daug :)

Klausiau juk ne išaiškinimo kas yra dvasingumas, ar šio žodžio kilmės, ar prasmės/suvokimo, ar su kuo jis sietinas, o klausiau KURIS yra svarbesnis - religinis ar sekuliarus? Ir KODĖL?
Susijęs su atsakymu į klausimą: Dvasingumas.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Balandžio 19, 2018
Beabejo kiekviena pusė palaikys savo poziciją. Mano dvasingumo šaltinis Jėzus. Kam dvasingumo šaltiniai kiti, tebūnie. Pavyzdžiui, neseniai buvau filme „Sengirė”. Nuostabus filmas, sekuliaraus dvasingumo jšraiška. Bet ir vėl, sėdėjau tame filme ir dėkojau Dievui už nuostabią Lietuvos gamtą. Kas gi čia nutiko? O gi mano religinė formacija, kuri supažindino su Bibliniu Dievu, tapusiu man labai svarbiu, ir provokuoja dėkingumą Dievui kūrėjui.
Tad manau kad sekuliarus ir religinis dvasingumas, vienas kitą palildo.
Užduoti Klausimą

Temos


...