Kodėl katalikai meldžiasi į šventuosius?

Paklausė Tema: Šventieji
Kodėl katalikai meldžiasi į žmones?(t.y. į šventuosius). Juos garbina tam tikrajame laipsnyje. Juk mes visi galime tapti šventais, bet nesimelsime vienas į kitą. Nesuprantu. Vienas žmogus man pasakė, kad šventieji yra arčiau Dievo, todėl jie gali labai išmelst, bet Švenčiausioji mergelė Marija iš viso arčiausiai Dievo. Tai pakanka ir į Ją melstis. Kodėl katalikai taip daro?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Bendravimas su šventaisiais. „Tačiau dangaus gyventojus prisimename ne vien dėl jų pavyzdžio, bet dar labiau dėl to, kad jiems rodoma broliška meilė stiprintų visos Bažnyčios vienybę vienoje Dvasioje. Mat kaip žemės krikščionių tarpusavio bendravimas suartina mus su Kristumi, taip bendravimas su šventaisiais mus su Juo suvienija; iš Jo, kaip versmės ir galvos, srūva visokia malonė ir pačios Dievo tautos gyvybė“:519 Kristų mes garbiname, nes Jis yra Dievo Sūnus. Tuo tarpu kankinius vertai mylime kaip Viešpaties mokinius ir sekėjus dėl jų ypatingo atsidavimo savo Karaliui ir Mokytojui. O, kad ir mes taptume jų bendražygiais ir bendramoksliais!
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...