Ar yra skirtumas krykstyjant zmogu pilti sv.vandeni ant galvos arba nardinti 3 kartus upeje.

Paklausė Tema: Krikštas
Pazystami teige ,kad visdelto teisingiau yra krykstiti zmogu panardinant  upeje.Ar yra cia koks skirtumas , nardinti-pilti ant galvos.ACIU .SUDIEV.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Garbė Kristui,

Manau, svarbiau suprasti krikšto reikšmę, o ne krikštyjimo niuansus.

Katekizmas:

1267  Krikštas padaro mus Kristaus kūno nariais. „Tad [...] mes esame vieni kitų nariai“ (Ef 4, 25). Krikštas įjungia į Bažnyčią. Iš Krikšto šaltinių gimsta vienintelė Naujosios Sandoros Dievo tauta, kuri peržengia visas prigimtines bei žmogiškas tautų, kultūrų, rasių ir lyčių ribas: „Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną“ (1 Kor 12, 13).

1269  Tapęs Bažnyčios nariu, pakrikštytasis priklauso jau nebe pats sau,69 o Tam, kuris už mus numirė ir buvo prikeltas.70 Todėl jis yra raginamas Bažnyčios bendrijoje paklusti kitiems,71 tarnauti jiems,72 būti klusnus ir atsidavęs Bažnyčios vadovams,73 juos gerbti ir branginti.74 Kaip Krikštas daro žmogų atitinkamai atsakingą ir įpareigoja, taip pakrikštytasis turi Bažnyčioje ir teisių: teisę gauti sakramentus, būti stiprinamam Dievo žodžiu ir palaikomam kitokia dvasine Bažnyčios pagalba.75

Todėl, labai svarbu į kurios bendruomenės nariu per krikštą tampame.

Katalikų Bažnyčioje krikštyjama pilant vandenį ant galvos.

 

Pagarbiai

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...