suaugęs krikštytas savižudis, metinės, tėvai krikščionys evangelikai, bažnyčia ekumeniška

Paklausė Tema: Mirtis
Garbė Jėzui Kristui, ramybės Jums
Autistiškas sūnus nusižudė, neištvėręs socialinių darbuotojų psichologinio smurto Anglijoje. Tėvai lanko ekumenišką krikščionių evangelikų bažnyčią. Pastorius pravedė laidotuvių apeigas krematoriumo salėje. Urną su pelenais jau beveik metus laikome žemėje, prie namo. Vešime į kolumbariumą/laidosime Lietuvoje sukankant metinėms.
Ką galėtumėte patarti dėl metinių? Į metines pakvietėme sūnų artimiau pažinojusius žmones. Tarp jų bus ir Romos katalikiškosios bažnyčios narių. Ar mums pakaks Lietuvoje esančios ekumeniškos evangelikų, kur mes lankėme prieš išvykstant į Angliją, bažnyčios pastoriaus žodžio prie kolumbariumo/kapo?
Ar nekenkia sūnaus sielai tai, kad jis dar nėra amžinojo atilsio vietoje?
Ar dar bus reikalingos laidojimo apeigos prie amžinojo atilsio vietos?
Ką pasakyti Romos katalikiškosios bažnyčios nariams, juos kviečiant į metines? Ypač tiems, kurie mus vadina sektantais?
Mums svarbiausia yra sūnaus sielos ramybė, o ne žmonių kritika dėl apeigų formos ar turinio.
Telaimina Jus Dievas

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Kadangi Anglijoje tikėjimą praktikavote ekumeninėje bendruomenėje, labai normalu, kad galutiniame urnos palaidojime Lietuvoje dalyvautų tos pačios bendruomenės pastorius iš Lietuvos.
Todėl prieš nieką nereikia nieko teisintis, kodėl laidotuvės tokios. Panašiai kaip ir būtumėte pakviesti į katalikiškas laidotuves ir turėtumėte kažkokios kritikos. Na viskas gerai, bet katalikiškos laidotuvės yra tokios. O pagal jūsų bendruomenės nuostatus jos kitokios.
Kaip ir minėjote, jums svarbiausia sūnaus sielos ramybė. Tad dėl jos ir padarykite, ką galite geriausia. Ramybės ir jums dėl sūnaus netekties.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...