Kas yra tikėjimas? Kaip jį apibrėžti?

Paklausė Tema: Religija

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Hebraiškai - Aman (verčiama, kaip "tikiu"). Todėl, išreikšdami savo tikėjimą, sakom Amen (tikiu).

Tačiau toks Aman vertimas nėra išsamus. Hebraiška tikėjimo (aman) samprata yra ne tikėjimas kažko egzistavimu ar neegzistavimu, tam tikrų tiesų priėmimas, bet atsirėmimas į tai, kuo tiki, kaip į uolą, tai, kuo tiki, yra tavo gyvenimo pamatas, pagrindas, tikslas; įsišaknijimas, įsikabinimas...

Jei sakoma, kad kiekvienas, kuris jį (Jėzų) tiki, bus išgelbėtas, tai reiškia, kad ne tas yra tikintysis, kuris tik tiki, kad Jėzus yra, kad jis atpirko mus, tačiau tas, kuriam Jėzus yra Viešpats - gyvenimo esmė, tikslas ir pagrindas. Ir tik iš tokio santykio paskui išplaukia visa kita: ir tikėjimo tiesų pripažinimas, ir religinės praktikos ir t.t..

Krikščionybė yra santykio (su Kristumi) religija. Jei to nebūtų, tuomet ji liktų tik kaip viena iš daugelio ideologijų, ar sausa, negyva, bedieviška religija ir tiek.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...