Labas. Norėčiau sužinoti apie kitų kalbų dovaną, kaip ją gauti ? Kur ir pas ką reikia kreiptis dėl pagalbos?

Paklausė Tema: Visi kiti
Norėčiau gauti kitų kalbų dovaną, kur galiu gą gauti, gal galite padėti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Dovanų reikia prašyti, melsti. Taip pat ir kalbų dovanos.

Tačiau prieš tai paskaitykite, ką apie kalbų dovaną kalba šv. apašt. Paulius:

1 Kor 14:

1 Siekite meilės, taip pat rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų, labiausiai pranašavimo. 2 Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis Dvasioje kalba paslaptingus dalykus. 3 O kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodos žodžius. 4 Kas kalba kalbomis, pats save tobulina, o kas pranašauja – ugdo Bažnyčią. 5 Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis, nebent pastarasis ir aiškintų, ugdydamas Bažnyčią.

6 Broliai, jei aš imčiau ir ateičiau pas jus kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu jums neskelbčiau apreiškimo, mokslo, pranašystės ar pamokymo?7 Taip pat jei negyvi instrumentai, skleidžiantys garsus, pavyzdžiui, fleita ar kanklės, neskambėtų skirtingai, iš ko pažintume, kuo griežiama ar skambinama?8 Ir jeigu trimitas duotų neaiškų garsą, kas rengtųsi į mūšį? 9 Tas pat ir su jumis. Jei, kalbėdami kalbomis, netarsite aiškių žodžiu, kaipgi bus galima suprasti, ką sakote? Jūs kalbėsite vėjams! 10 Kas žino, kiek esama įvairių kalbų pasaulyje, tačiau nėra bereikšmės kalbos. 11 Tad jei aš nesuvoksiu kalbos reikšmės, būsiu kalbėtojui svetimšalis, ir kalbėtojas man bus svetimšalis. 12 Taigi ir jūs, uoliai ieškantys Dvasios dovanų, siekite jų gausos Bažnyčiai ugdyti.

13 Todėl kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų ir aiškinti. 14 Jei meldžiuosi kalba, meldžiasi tik mano dvasia, o protas lieka bevaisis. 15 Ką daryti? Aš melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu; giedosiu dvasia ir giedosiu protu. 16 Jei tu šlovini dvasia, kaipgi tavo padėkos maldai pridurs „amen“ pašalinis, kuris nesupranta, ką tu kalbi?17 Gal tu ir gražiai dėkoji, bet kitam iš to nėra naudos. 18 Dėkui Dievui, aš kalbu kalbomis daugiau už jus visus, 19 vis dėlto bendruomenės susirinkime verčiau ištarsiu penkis žodžius savo protu, kad pamokyčiau ir kitus, negu tūkstančius žodžių kalbomis.

Taip pat paskaitykite 1 Kor 12 ir 13.

Atsakė

Dar ir 1 Kor 14 skyrius daug kalba apie kalbų dovaną.

sutrumpinus tai:

*rūpestingai ieškokite dvasinių dovanų

*Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, 

*nėra bereikšmės kalbos

*Kas kalba kalbomis, pats save tobulina

*Kas kalba kalbomis, ne žmonėms kalba, bet Dievui; juk niekas jo nesupranta, jis Dvasioje kalba paslaptingus dalykus.

*jei aš imčiau ir ateičiau pas jus kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu jums neskelbčiau apreiškimo, mokslo, pranašystės ar pamokymo?

*todėl  būtų geriau, jei pranašautumėte

*Todėl kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų ir aiškinti. 14 Jei meldžiuosi kalba, meldžiasi tik mano dvasia, o protas lieka bevaisis.

*kalbos yra ženklas ne tikintiems, bet netikintiems

*Taigi, mano broliai, siekite pranašystės dovanos, tačiau nedrauskite kalbėti kalbomis.

*Taigi ir jūs, uoliai ieškantys Dvasios dovanų, siekite jų gausos Bažnyčiai ugdyti

 

Apibendrinant: tai svarbu pačiam tikinčiąjam ir Bažnyčiai, reikia to siekti, reikia prašyti Šventosios Dvasios. Be to tai kartais gali būti vartai į visas kitas dovanas. kas naudoją ją, gauna ir kitų dovanų.

Kalbėjime kalbomis dalyvauja tiek pats žmogus tiek  ir Dievas. Žmogus leidžia garsus ir dažnaiusiai judina liežuvį ir lūpas (kitaip ir vadinasi ji "kalbėjimas liežuviais" gloasalalija), tuomet  jei Dievas suteikia šią dovaną, atsiranda lengvumas, įkvėpimas, patepimas ar pan. Tada aišku, kad kalbi kalbomis.

na jei klausėjas klausia apie kokią gyvą užsienio kalbą, tai čia truputį kitaip: reikia mokytis mokytis ir dar kartą mokytis, o ir Dievo pagalbos neblogai paprašyti :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...