kriksto tevai

Paklausė Tema: Krikštas
laba diena noreciau suzinoti ar kriksto tevais gali buti sese su broliu?aciu

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Negali būti tik pačio vaiko Tėvai.

Visą kanoną apie reikalavimus Krikšto tėvams galite poaskaityti anglų kalba čia: http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P2Y.HTM

Atsakė

 

Lietuviškai (vertimo tekstas neaprobuotas)
 
IV SKIRSNIS 
KRIKŠTATĖVIAI
 
Kan. 872 Krikštijamajam, kiek tai  įmanoma, parenkamas 
krikštatėvis, kurio pareiga padėti suaugusiam 
krikštijamajam krikščioniškos iniciacijos metu ir atnešti 
krikštui krikštijamą  kūdikį drauge su jo tėvais bei 
rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką240
gyvenimą, suderinamą su krikštu ir rūpestingai vykdytų
su juo susijusias pareigas. 
Kan. 873 Leidžiama kad būtų tik vienas krikštatėvis ar 
krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu. 
Kan. 874 § 1. Būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, 
atitiktų šias sąlygas: 
    1
  jį  būtų parinkęs pats krikštijamasis, jo tėvai ar 
juos atstojantys asmenys, arba, tokių nesant, klebonas 
arba krikšto teikėjas.  Pariktasis privalo suvokti šias 
pareigas bei turėti intenciją jas tinkamai vykdyti; 
    2
  būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent 
diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžiaus ribą arba 
klebonas ar sakramento teikėjas manytų, kad, esant 
teisingai priežasčiai, reikia padaryti išimtį; 
    3
  būtų katalikas, jau priėmęs sutvirtinimą bei 
šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal 
tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas; 
    4
 nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai uždėtos 
ar paskelbtos kanoninės bausmės; 
    5
 nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. 
 § 2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai 
bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto 
liudytoju drauge su krikštatėviu kataliku
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...