Ką manote apie kunigus, kurie neturi tam pašaukimo, bet kunigauja?

Paklausė Indrė Liepos 14, 2011 Tema: Visi kiti
Ką manote apie kunigus, kurie neturi tam pašaukimo, bet kunigauja? Kaip vertinate Vinco Mykolaičio-Putino romaną "Altorių šešėly"? Bažnyčia pripažino ar pasmerkė šią knygą? Kodėl kunigai, pasitraukę iš kunigystės pareigų, atskiriami nuo bažnyčios? Galbūt jie tiesiog suprato, kad šitam darbui netinka, bet tikėti juk jie nenustojo. Kaip tai vertinate?

Atsakymai: (2)

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 15, 2011
Dievo keliai nežinomi. Yra atvejų, kad ir kunigai atsiverčia :)

"Altorių šešėly" man knyga apie vieno žmogaus istoriją ir tiek. Istorijų pasauly labai daug... Tačiau tai nereiškia, kad visi kunigai ar kunigystės kandidatai turi tokias pat istorijas. Bažnyčia nei pripažino, nei pasmerkė tos knygos. Kodėl reiktų ją pasmerkt?

Kunigai, pasitraukę iš kunigystės pareigų nėra atskiriami nuo Bažnyčios.
Atsakė kun.M.Malinauskas SJ Liepos 15, 2011
Kas iš žmonių gali pasakyti, kad vienas ar kitas kunigas neturi pašaukimo kunigauti? Manau niekas, tik vienas VIešpats.

Pavyzdžiui,ar galima pasakyti, kad tas ar tas sutuoktinis neturi pašaukimo šeimai? Nežinau. Labiau jis bus geras ar nelabai geras sutuoktinis. Taip ir su kunigais gali būti.

Bet kuris kunigas iš tiesų geras, o kuris mažiau geras. Juk kiekvienam pagal talentus, Dievo malonės laipsnį, kaip gi tas kunigas atsako į Viešpaties kvietimą.

Manau, geriau melstis už kunigus ir juos palaikyti gerame. TIk amžinybėje matysime, kiek daug pavojų gali kunigas patirti ir labai dažnai už mūsų visų sielas.
Užduoti Klausimą

Temos


...