kodėl daroma išimtis aukštiems pareigūnams, o paprasti mirtingieji yra atstumti?

Paklausė Tema: Visi kiti
Nežinau, kaip kitose šalyse, tačiau pas mus Lietuvoje mes matome, kad ne pagal katalikų reikalavimus gyvenantys aukšti valdžios pareigūnai (konkrečiai - antroje santuokoje gyvenantys) sėdi pirmuose suoluose bažnyčioje per mišias, aukojamas svarbiomis Lietuvai datomis, per didžiąsias katalikų šventes, rodomi per TV kaip pavyzdys tautai, neatkreipiau dėmesio tik ar jie priima komuniją. Kodėl jiems daromos išimtys, o paprasti mirtingieji, išsituokę ir gyvenantys antrose santuokose yra už bažnyčios borto? Šiaip girdžiu iš aplinkos (kadangi Lietuvoje labai daug išsituokusių žmonių), kad jiems yra labai skaudu, kad jie yra atstumiami bažnyčios, nors gyvena dorą gyvenimą ir laikosi 10-ies Dievo įsakymų. Bažnytinės santuokos paskelbimas negaliojančia yra labai sudėtingas, ir neaiškus tokio pradėto proceso rezultatas. Išsituokę žmonės norėtų ir normaliai dalyvauti mišiose, ir priimti komuniją, tačiau išrišimo jie negauna. Negi vagis arba tikras nusikaltėlis, kad ir atgailavęs, gali būti išrištas ir turi teisę gauti malones, o suklydęs pasirinkdamas gyvenimo partnerį - ne?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Labai daug skaudulių čia parašėte, kuriuos pabandysiu aptarti. Pirmas dalykas, ko linkiu atsisakyti, tai kaltinimo. Jo apstu ir jums atsakinėjančiame kunige. Apie akmenis kartą Jėzus jau pasakė, kad kas be nuodėmės meskit... Ir krito akmenys, bet ne į kaltinamąją. Ką konkrečiai turite galvoje, kuriuos politikus? Ar tikrai žinote, kad jų santuoka yra antra. Jei antra, tai gal pirmosios santuokos buvo tik civilinės abiems ar kuriam vienam iš jų, gal vienas jų yra našlys ar našlė, gal pirmosios santuokos anuliuotos bažnytinio teismo. Tad reikia labai žinoti aiškius faktus, o ne "kažkur girėjau ar kažkur mačiau". 

Jus rašote :" kad ne pagal katalikų reikalavimus gyvenantys aukšti valdžios pareigūnai (konkrečiai - antroje santuokoje gyvenantys) sėdi pirmuose suoluose bažnyčioje per mišias, aukojamas svarbiomis Lietuvai datomis, per didžiąsias katalikų šventes, rodomi per TV kaip pavyzdys tautai,"

Niekada per valstybinių švenčių aukojamas Mišias, kiek teko pačiam asmeniškai jas žiūrėti negirdėjau komentatoriaus ar Mišioms vadovaujančiojo sakant pažiūrėkite į politikus, kokie jie pavyzdžiai Tautai. Matot, mes tik galime nuspėti, kodėl jie sėdi tose pirmose eilėse, bet tikrųjų intencijų mes nežinome. 

Toliau Jūs rašote: "Kodėl jiems daromos išimtys, o paprasti mirtingieji, išsituokę ir gyvenantys antrose santuokose yra už bažnyčios borto?"

Niekas nėra už jokio borto. Cituoju ištrauką iš atnaujintos Lietuvos vyskupų konferencijos instrukcijos apie santuokos iregistravimą ir pasirengimą jai:

" Priėmę Santuokos sakramentą, o po to išsiskyrę ir sudarę antrą civilinę santuoką arba praktiškai kartu ne santuokoje gyvenantys katalikai lieka Bažnyčios nariais, kuriems būtinas ypatingas sielovadinis dėmesys. Tokį vedybinį gyvenimą gyvenantieji negali priimti Susitaikymo sakramento ir Komunijos, tačiau yra skatinami melstis, dalyvauti šv. Mišiose, socialinėje-karitatyvinėje parapijos veikloje, ugdyti savo ir savo vaikų dvasinį gyvenimą"

Toliau rašote:"Negi vagis arba tikras nusikaltėlis, kad ir atgailavęs, gali būti išrištas ir turi teisę gauti malones, o suklydęs pasirinkdamas gyvenimo partnerį - ne

Jei vagis nustojo vogti, žmogžudys žudyti, prievartautojas prievartauti ir tikrai atgailauja ir aiškiai keičia gyvenimo būdą, prisiima atsakomybę (atlieka bausmę kalėjime), jis gali gauti nuodėmių išrišimą. Jei nuolat laužoma santuokos sakramento priesaika su kitu vyru ar moterimi, tai nėra čia jokio taisymosi. Taip, kad vieno iš dešimties įsakymo, jeigu ne dviejų tokie žmonės ne tik kad nesilaiko, bet ir nesitaiso. Suprantu daugelio tokioje situacijoje gyvennančių skausmą, nes pirmosios santuokos sudarytos bažnyčioje dažnai būna kažkaip per greitai ir neapgalvotai žengti žingsniai. Bet jei priesaika yra duota ir ji nėra pripažinta negaliojančia, tai sakramentinis išrišimas ir šventoji Komunija negalimi. 

Bet mirties pavojuje, teikiamas ir išrišimas ir duodama komunija.

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...