Ar tikrai Biblijoje rašoma apie tyčinį gyvybės atėmimą?

Paklausė Simona Lapkričio 23, 2018 Tema: Biblija
Geras žmonos vardas

13 Tarkime, vyras veda žmoną ir, suėjęs su ja, ima jos neapkęsti, 14 prasimano kaltinimų ir šmeiždamas sako: „Vedžiau šią moterį, bet, suėjęs su ja, neradau įrodymo, kad ji būtų mergelė.’ 15 Tokiu atveju merginos tėvas ir motina pateiks merginos mergystės ženklus seniūnams miesto vartuose. 16 Merginos tėvas pareikš seniūnams: ‘Aš daviau savo dukterį žmona šiam vyrui, bet jis neapkenčia jos. 17 Prasimanė net kaltinimų, sakydamas: ‘Neradau įrodymo, kad tavo duktė būtų mergelė.’ Betgi štai mano dukters mergystės ženklai.’ Tada jiedu išskleis drabužį miesto seniūnų akivaizdoje. 18 To miesto seniūnai paims tą vyrą ir nuplaks. 19 Be to, jie nubaus jį šimto sidabrinių šekelių bauda ir atiduos juos merginos tėvui, nes vyras apšmeižė mergelę Izraelyje. O ji pasiliks jo žmona; jis niekada neturės teisės su ja išsiskirti.

20 Tačiau jei šis kaltinimas yra tiesa, jei buvo rasta, kad mergina nebuvo mergelė, 21 mergina bus atvesta prie jos tėvo namų durų, ir miesto vyrai užmuš ją akmenimis, nes ji padarė gėdingą dalyką Izraelyje, sanguliaudama savo tėvo namuose. Taip tu pašalinsi pikta iš jūsų.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Lapkričio 28, 2018
Tai, ką pacitavote, taip ir būdavo. Kitą kartą nurodykite kokią knygą ir skyrių cituojate.
Užduoti Klausimą

Temos


...