malda kalbomis

Paklausė Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui,
kuo remdamasi bažnyčia pritaria maldai kalbomis?
Kiek esu bendravęs su tokiais žmonėmis, tai jie sako, kad tos kalbos nesupranta, tik ja kalba. O kai žmogus kalba jam nežinoma kalba yra apsėdimo požymis. Kitas dalykas - kai apaštalai gavo kalbų dovaną, jie suprato tą kalbą, priešingai nei šiuo atveju, o be to tais laikais buvo poreikis skelbt evangeliją. Šiais laikais to nereikia daryti. Trečia - šventoji bažnyčios kalba buvo visada lotynų. Netgi esu iš vieno kunigo girdėjęs, kad a.a. G. Amortas yra sakęs, jog egzorcizmas lotynų kalba yra veiksmingesnis, nes piktasis bijo tos kalbos. O apie maldą kalbomis sakoma, kad ją Dievas geriau išklauso.?. Prašau paaiškinti, kuo remdamasi bažnyčia tai toleruoja ir palaiko, nes kol kas man susidaro įspūdis, kad bažnyčia ne tik pati klysta, bet ir kitus klaidina, kas yra nepriimtina..
Susijęs su atsakymu į klausimą: Užtarimo malda

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Reikia skaityti tiek Bibliją tiek oficialius Bažnyčios dokumentus šiuo klausimu:

Dėl kalbėjimo kalbomis paskaitykite Bibliją 1 Kor 12-14 skyrius

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_12

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_13

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_14

Tai dovana savęs ugdymui, niekas jos neuspranta, kalba paslaptingus dalykus, mažiausia dovana iš visų, geriau augti kitose charizminėse dovanose, kad tarnauti Bažnyčioje, o visų svarbiausiai yra meilė.  


Bažnyčios dokumentai:

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_en.html

Sakoma, kad Bažnyčia turi regulioti naudojimą charizmų Bažnyčioje.  


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MyRMY7J2K6AJ:www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/pentecostals/rc_pc_chrstuni_doc_19840509_final-report-pentecostals_en.html+&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=it

Sako, kad mokymas apie maldą/kalbėjimą kalbomis turi remtis Biblija

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1991/documents/hf_jp-ii_aud_19910227.html

turi tarnauti Bažnyčios statymui

 Atpažinimas Dievo dovanos:

Atpažinti gali iš vaisių, jei kalbama nesuprantamus dalykus - jei neša džiaugsmą, veinybę, palaimą, DIevo artumą - yra Dievo dovana. Je priešingai - suirutę, prieštaravimą, susiskaldymą - bloga. 

Apaštalai kalėjo ir kalbų dovana, kurią Dvasia leidu suprasti kitiems ir kalbų dovana skirta tik melstis Dievui, su neartikuliuotais žodžiais. 

Dievas žiūri į žmogaus širdį o ne į specialius žodžius ir išklauso, kas artimiau jo Šventąjai Dvasiai.   

kunigas Mindaugas Malinauskas SJ

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...