Tinkamas maistas

Paklausė Tema: Visi kiti
Sveiki,

Žydai, indai, musulmonai turi tam tikras taisykles kokį maistą galima valgyti, kokio ne. Jos nurodytos jų šventose knygose.

Aš pradžios knygoje radau tokį sakinį:
29 Dievas tarė: „Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas.

Iš jų suprantu, kad krikščionis turėtų valgyti tik augalinį maistą. Juk dar ir yra Dievo įsakymas "nežudyk".

Ar yra dar kita vieta Šventajame rašte, kur užsimintų apie tinkamą maistą?

Kolkas mano galvoje 2:0 argumentų kodėl mėsos valgyti nederėtų,

Ačiū už atsakymą,

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

 

Tikrasis švarumas

10 Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! 11 Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų“.

12 Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino išgirdę tuos žodžius?“ 13 Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. 14 Palikite juos: jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris“.

15 Petras paprašė: „Išaiškink mums palyginimą“. 16 Jėzus atsakė: „Ar ir jūs vis dar esate be nuovokos?! 17 Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? 18 O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų. 19 Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. 20 Šitie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia“. Mt 15, 10-20

 

Manau, kad atsakymas yra išsamus. Manau tinkantis ir mėsaėžiams ir vegetarams :-)

 

 

Atsakė

gal tik pridėsiu priešistorę kun. Vytauto atsakymui - t.y. kaip krikščionybė iki to atėjo (nes jau pats faktas, kad Jėzus apie tai kalbėjo, reiškia, kad tvarka kažkaip keitėsi ir atsirado kažkas nauja).

pirmiausia dėl to 2:0

matote, Biblija - gana pavojinga knyga, nes ji iš pažiūros atrodo suprantama - lietuviški žodžiai, sakiniai, viskas aišku. bet dar labai svarbu ir pats Biblijos kontekstas bei įvykių eiliškumas. negalima iš Biblijos ištraukti vienos eilutės, nes taip nesunku iškraipyti tikrąją jos prasmę...

dėl Edeno - taip, tikrai - Adomas ir Ieva buvo vegetarai. Tačiau kalbant apie žmonių mitybą iki Abraomo, būtina žiūrėti ne tik į Adomą ir Ievą, tačiau ir į Nojų bei Tvano įvykį. Pasiskaitykite Sandoros po Tvano tekstą. pastebėkite, koks ji panašus į palaiminimą Edeno sode, ir kokia dalis jame yra nauja? :)))

Na gerai, kad nereikėtų ilgai klaidžioti, tai duosiu nuorodą -  Pr 9:1-3

-x-x-x-

dėl įsakymo nežudyti čia jau buvo kalbėta ne sykį ir ne du. užteks persiskaityti pvz. šitą [http://klauskkunigo.lt/2722/įsakymas-nežudyk-laužomas-biblijoje-minimo-jahvės-reiškia] atsakymą ir bus aišku, kad šis įsakymas su gyvulių/gyvūnų žudymu visiškai niekaip nesusiję, o jau juo labiau - su mėsos valgymu arba draudimu tai daryti.

-x-x-x-

kalbant bendrai apie vegetarianizmo bandymą pagrįsti Biblijos citatomis reikėtų pasakyti, kad tai viena iš tų klaidingų priemonių, kai Biblijos autoritetu bandoma paremti kokią nors nuomonę ar hipotezę. panašiai kaip pvz. Biblijoje ieškoma Darvino teorijos patvirtinimo arba paneigimo :)

Biblijai šie dalykai visiškai nerūpi. ir todėl net jei joje ir yra tekstų kurie atrodo taip tarsi kalbėtų apie šiuos klausimus, tai tėra atsitiktiniai sutapimai.

taip, mityba yra svarbus dalykas bendravime su Dievu, ypač Senovės Artimuosiuose Rytuose. bet su vegetarianizmu tai visiškai niekaip nesusiję. žydams Dievas nurodė gyvūnus ir gyvulius kurie bus tinkami aukojimui (t.y. bus tinkami kaip priemonė aukos būdu susitikti su Dievu), arba nebus tinkami. tos dvi grupės buvo pavadintos "švariais" ir "nešvariais".

tačiau ten panaudoti hebrajiški terminai su "švarumu" arba "nešvarumu" neturi nieko bendra. tai jau greičiau reikštų "integralus" ir, kita vertus, "sumaišytas" (ta prasme, kad jis nėra vienalytis). pvz. tuo terminu "švarus" yra pavadintas Jobas! tai tikrai nereiškia, kad jis buvo nusiprausęs :)

kita vertus, šie žodžiai ST nereiškia moralinio tyrumo arba netyrumo. šią prasmę atnešė Jėzus, o po jo įtvirtino krikščionybė. judaizme gi - aukoje buvo svarbi gyvulio rūšis :)

Jėzus irgri "nenukrito iš dangaus" su šia nauja "švarumo/nešvarumo" prasme. jau pranašai skelbė, kad gyvulių apstybė yra beprasmė, jei žmogaus širdis toli nuo Dievo. bet tai tebuvo pirmosios tokio skelbimo kregždės. krikščionybėje, kurioje Kristaus auka panaikino visas kitas aukas, žmogaus širdies nuostata tapo kertine.

todėl ir mitybos klausimas atkrito kaip nebesvarbus. nebeliko "švarių" ir "nešvarių" gyvulių, nes nebereikėjo aukoti. tada nebeliko klausimo ką galima ir ko negalima valgyti. užtat buvo pradėta akcentuoti kaip reikia valgyti :) ypač dėl to, kad Kristus su tikinčiaisiais pasiliko valgio - Duonos - pavidalu. kita vertus - pasakė, kad ta duona yra Jo Kūnas. graikiškai tas žodis gali reikšti ir "mėsa".

šis paskutinysis dalykas bent jau man asmeniškai yra pats tvirčiausias įrodymas, kad krikščioniui abu keliai - tiek būti žolėdžiu, tiek mėsėdžiu - yra tinkami, ir nė vienas iš jų nėra prastesnis :)

vegetarianizmas, kaip ir daugelis kitų dalykų, yra už Biblijos ribų :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...