Neleisk músų gundyti?

Paklausė Tema: Malda
Kada buvo  katalikų bažnyčioje( ar tik Lietuvoje?) buvo pakeista formuluotė( vertimas) NEVESK MÚSŲ Į PAGUNDĄ  į  ,,švelnesnę". NELEISK MÚSŲ GUNDYTI . IR Kodėl? Ko bijota?Žmonių ar Jězaus?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Jonai, linkiu ramybės dėl maldos vertimo. Kiekvienas vertimas maldų Šventojo Rašto, Mišiolo yra aprobuojamas Sakramentų ir Dievo kulto kongregacijos. Kai Mišiose yra naudojama Tėve mūsų malda, ji buvo išversta ir neleisk mūsų gundyti. Pažodinis vertimas nevesk mūsų į pagundą. Kodėl kun. Vaclovas Aliulis MIC taip išvertė mes jau nesužinosime, nes jis yra miręs. Bet viena tikra, jei Sakramentų ir Dievo Kulto kongregacijai anuomet toks vertimas būtų užkliuvęs, tai turėtume Tėve mūsų maldoje kitokį išsireiškimą. Kadangi turimas vertimas leistinas pačios Sakramentų ir Dievo kulto kongregacijos, problemos kaip ir nelieka.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...