Biblijos ir katalikų bažnyčios požiūrio dėl skyrybų

Paklausė Tema: Santuoka
Kiek teko skaityti bibliją, kur kalbama apie santuoką ir skyrybas, tai iš esmės skyrybos galimos tik vienu vieninteliu atveju - dėl vieno iš sutuoktinių amoralumo/ištvirkavimo. (Matas 19:9).

Ir dar du galimi variantai kai asmuo nėra suvaržytas santuokos saito. Pirmas, plačiai visiems žinomas, kai sutuoktinis miršta. O antras variantas yra tada, kai sutuoktinis nėra tikintis. ( 1 Kor 7:15 )

Tai man toks klausimas esminis iškyla: kodėl bažnyčia leidžia įvykusią santuoką paskelbti negaliojančiai sudaryta, is ko kyla pasekmė, jog asmenys yra atleidžiami, ar kaip čia geriau būtų įvardinti, išlaisvinami nuo santuokos įsipareigojimų?

Aišku, čia jau toks pašalinis klausimas, bet irgi išplaukia būtent iš šito pasvarstymo. Kodėl bažnyčia remiasi ir kitais dokumentais, kurie nėra šventasis raštas/biblija? Pvz, katekizmu ir kt. Kodėl tikima, kad tai, kas buvo nuspręsta visų visuotinių bažnyčios susirinkimų metu, kad tai buvo įkvėpta iš Dievo? Klausiu ne kunigų dinastiją krituoti ar ten kažką pasišaipyti, klausiu, nes mes, žmonės, bandom pažinti tiesą, suvokti Dievą, eiti pas jį, keliam klausimas ir ieškom atsakymų? Atvira diskusija. Juk taip? Ar nėra rašoma, kad visi apreiškimai baigiasi su Jonu? Jeigu taip, tai tuomet atrodo, kad ir nieko naujo neturėtų atsirasti, kas papildytų tuos visus apreiškimus, duotus iki tol, o po bažnyčios susirinkimų kaip ir atsiranda nauji dokumentai, nešantys visai naują infromaciją, tokią, kurios biblijoje nėra?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Bažnyčiai yra paties Kristaus patikėta nustatyti įvairius dalykus, susaistant juos su nuodėmės bausme. Taip pat yra nustatyti reikalavimai, būtini sudaryti galiojančiai santuokai. Jei koks nors svarbus reikalavimas nėra išpildytas, bažnytinis tribunolas tokią santuoką paskelbia negaliojančia. Tokiu atveju tikintysis tampa laisvas sudaryti kitai santuokai ir nėra saistomas daugelio įpareigojimų, kilusių iš ankstesnės, negaliojančiai sudarytos, santuokos.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...