Del gyvenimo po mirties

Paklausė Mindaugas Rugsėjo 9, 2019 Tema: Mirtis
Norejau paklausti kas nutinka su siela zmogaus, jei jis netikejo Dievu, bet gyveno padoriai, dare gerus darbus, faktiskai pagal krikscioniu mokyma, bet nevaiksciojo i baznycia ir nebuvo krikstytas. Kas nutiks su jo siela? Ar jis turi siela aplamai? Taip pat   tas lliecia klaidingu religiju zmones. Kas nutiks su ju sielomis, jei netikejo musu religija?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Spalio 2, 2019
Atsakyti į Jūsų klausimą galima ištrauka iš visuotinio Vatikano 2 - ojo Susirinkimo dogminės konstitucijos apie Bažnyčią "Lumen gentium":

Dieviškoji Apvaizda neatsisako teikti išganymui reikalingų priemonių nė tiems, kurie, nebūdami patys dėl to kalti, tiesiogiai dar nepripažįsta Dievo, tačiau stengiasi, ne be jo malonės, eiti teisingu gyvenimo keliu. Visa, kas juose gera ir tikra, Bažnyčia laiko parengimu Evangelijai34 ir dovana to, kuris apšviečia kiekvieną žmogų, kad pagaliau pasiektų gyvenimą. Tačiau dažniau žmonės, piktojo suvedžioti, būna pasidavę tuštiems apmąstymams ir išmainę Dievo tiesą į melą, tarnaudami kūriniams, o ne Kūrėjui (plg. Rom 1, 21 ir 25), arba, be Dievo gyvendami ir mirdami šiame pasaulyje, neapsaugoti nuo kraštutinės nevilties. Todėl Bažnyčia Dievo garbei ir visų jų išganymui uoliai rūpinasi misijų darbu, atmindama Viešpaties priesaką: „Skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15).
Užduoti Klausimą

Temos


...