Planuojamos vestuves gavenias laikotarpiu

Paklausė Aistė Rugsėjo 10, 2019 Tema: Santuoka
Garbė Jėzui Kristui.
Ar Gavėnias laikotarpiu kunigas galėtų suteikti Santokos Sakramentą?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Spalio 3, 2019

Pati santuoka kaip sakramentas galėtų būti palaiminta. Bet kadangi ji atsineša ir didelę šventę, puotą, pokylį, todėl per adventą ir gavėnią dažnai atsisakoma santuokas laiminti. Prasminga laikytis tradicijos ir neplanuoti vestuvių advento ar gavėnios metu. Tradiciją laužyti neišmintinga. Gavėnia trunka tik šešias savaites, adventas – keturias. Ne tiek ilgai, kad neištvertume. Vis dėlto, jei jaunavedžiai kunigų prašo laiminti santuoką ir patikina, kad didelių vestuvių nekels, o tik pavakarieniaus su šeima, kliūčių nelieka. Be abejo jei taip sakoma, o iš tikrųjų meluojama, tai kam tada iš vis tuoktis... Per metus yra tik kelios dienos, kai kunigai teisiškai negali laiminti santuokų. Tai yra Didysis penktadienis, Didysis šeštadienis, Velykų sekmadienis bei Pelenų diena. Italijoje yra tuokiama ir per adventą, ir per gavėnią. Vestuves jie švenčia kitaip nei lietuviai. Po santuokos visi susirenka didelės vakarienės, kuri ir šiaip italams yra įprasta. Tai – kultūringas santuokos šventimas. Lietuvoje šventės dažnai suvulgarinamos. Dažna šventė būna ne šventė, o alkoholio vartojimo rungtynės. Nebūtinai tai turi būti taikytina Jūsų šeimai. Bet tokia patirtis ir tampa priežastimi, kodėl Bažnyčia ragina palikti adventą ir gavėnią be santuokų ir krikštų.

Apie numatomą datą, kodėl būtent tuomet turėtų vykti santuoka, kodėl jums tai svarbu, turėtumėte aptarti su kunigu. Jeigu manote, kad galima santuoką nukelti vėliau, tą ir rekomenduočiau padaryti.

Užduoti Klausimą

Temos


...