Ką turi/gali padaryti žmogus norėdamas įsitikinti, kad katalikų tikėjimas nepaklydo amžių bėgyje?

Paklausė Tema: Religija
Šiais laikais visi kas netingi vadinasi krikščionimis. Nei suskaičiuosi, nei išvardinsi. Ir visi jie teigia, kad tik jie tikri krikščionys. Visi remiasi tuo pačiu Šventuoju Raštu, bet interpretuoja jį savaip. Protestantų pavyzdys aiškiai parodo kiek toli galima nukeliauti remiantis vien Biblija. Kartais būna labai sunku surasti tinkamus argumentus diskusijoje su kitos šakos atstovu.

Kokiais kriterijais reikėtų vadovautis norint įsitikinti, kad katalikų krikščionybės šaka išliko maksimaliai artima apaštališkajam tikėjimui?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

che che :)

Klausimas "tip-top" ekumeninei savaitei (ironizuoju šiek tiek).

Manau, kad ypač kalbant apie krikščionis, reikėtų vengti to žodžio "labiau/labiausiai". Aš asmeniškai nepritariu nuomonei: "reikia žiūrėti į tai kas vienija, o ne tai kas skiria". Su tokia nuomone greitai nukeliautume iki skirtumų neigimo. O jie vis tik egzistuoja.

Tačiau kalbėdami apie krikščionis turėtume įsikalti į galvą, kad išgelbėti iš nuodėmės bus visi kurie išpažįsta Jėzų Kristų, yra Jo vardu pakrikštyti, tiki Juo kaip asmeniniu Išgelbėtoju ir atgailoja už nuodėmes. 

Tokiu atveju, pvz. labai indomu ką turite galvoje kai sakote: "Protestantų pavyzdys aiškiai parodo kiek toli galima nukeliauti remiantis vien Biblija" :) Ką gi tas pavyzdys parodo? Kad Katalikų Bažnyčia pagaliau (ne be protestantų, kaip provokacijos pagalbos) pagaliau ima iš lėto gręžtis Biblijos link? :)

-x-x-x-

Viskas ką bandau pasakyti, tai kad klausimas yra labai teisingas. Tik reikėtų šiek tiek perkelti svorio centrą. Užuot aiškinus: "kodėl būti A yra geriau negu B", reikėtų bandyti sakyti: "aš žinau, kodėl esu A, ir žinau, ką reiškia būti B".

T.y. verčiau bandyti išsiaiškinti kodėl aš esu katalikas ir ką tai iš tiesų reiškia. Užuot bandžius prisirankioti argumentų apie tai kaip ta ar kita bendruomenė nuklydo nuo apaštalų mokymo :)

Nejaugi tikrai tikite, kad sugebėtumėte įrodyti kitos denominacijos krikščioniui, kad pvz. katalikybė yra "geriau"? :))) Jei sugebėtumėte - tai reikštų tik tiek, kad anas krikščionis yra silpnas ir menkai išmano savosios Bažnyčios mokymą :)

-x-x-x-

Jei tikrai pavyktų pradėti į šį klausimą žvelgti tokiu - gerbiančiu kito kitoniškumą ir leidžiančiu jam būti tokiam koks jis yra, žvilgsniu - tada galima bandyti žiūrėti į kertinius krikščioniško gyvenimo "šulus" - kuo jie skiriasi ir ką tai reiškia.

a) Apreiškimas - kaip ir iš kur Bažnyčia jį priima

b) Tikėjimo išpažinimas (apima kertinius dalykus, tačiau anaiptol ne viską)

c) Sakramentai (ypač katalikams reikėtų įsikalti į galvą, kad "daugiau" tai nereiškia "geriau")

d) Apaštalinė sukcesija (nenutrūkstama mokinystės linija nuo apaštalų laikotarpio)

Šitų keturių pirmai pradžiai turėtų pakakti :) Tik sakau, reikėtų verčiau bandyti aiškintis pvz., esant kataliku, kodėl MAN manosios Bažnyčios mokymas yra reikšmingas. Kodėl jis maitina mane labiau negu kitos tradicijos?

Tai vadinama identiteto suvokimu. Krikščionis, suvokęs KODĖL jis priklauso būtent tai Bažnyčiai, niekad nesuklups diskusijoje :) Nes matydamas kitą krikščionį, kuris taipogi sau įsivardijęs priežastis dėl kurių priklauso kitai Bažnyčiai, sugebės atpažinti jo motyvus.

Nuo čia iki pagarbos - jau visai netoli.

Tačiau jei trumparegiškai bandysim aiškintis kurie esam pirmesni, tai reiškia - nuo apaštalų klaidos ne ką ir tepajudėjom :))) Du tūkstančiai metų būtų veltui.

-x-x-x-

Sorry, kad čia taip - nei atsakiau, nei neatsakiau. Tiesiog... atsimenu tą laiką, kai jau pradėjau po truputėlį "plunksnuotis" teologijoje, ir kai pajutau, kad galiu nugalėti pašnekovą argumentais. Pošlykštė būsena po to aplanko... Toks: "Laimėjau", bet jausmas tai tarsi būtum broliukui ar sesutei per skruostą vožtelėjęs...

Kita vertus kai kalbama ne bandant įtikinti, tačiau įvardinant skirtumus bei jų nemaskuojant, tada pašnekovas džiaugiasi pagarba. Jis yra saugus. Iš tokio pašnekesio jis išeina sutvirtėjęs ir praturtintas, nes niekas jam nebandė įrodinėti, kad jis tiki "blogai/blogiau".

To ir linkėčiau :) Kartą paragavus šito pagarbos kitam krikščioniui saldumo, jis jau niekad nebeužsimiršta.

Smaližiaukite :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...