Dievas,klausē Marijos sutikimo

Paklausė Jonas Gruodžio 7, 2019 Tema: Dievas
Akcentuojama,kad Dievas klausė Marijos sutikimo gimti joje( laisva valia). Tačiau angelas(šv.dvasia) nieko jos neklausė,o pasakė bus taip ir taip.Jai beliko nuolankiai pritarti Dievo Nutarimui,o kur dėsies.Kur čia laisva valia?Tuo labiau,kad Dievas jau prieš Marijos gimimą padarė ją be nuodėmės,taigi paskyrė jai vaidmenî iš anksto.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Sausio 17
Angelas Marijai pranešė Jėzaus gimimą kaip perspektyvą, galimybę, o Marija tą Dievo pakvietimą priėmė laisva valia. Nekaltasis Marijos prasidėjimas taip pat yra kaip galimybė ir pakvietimas, kuris gali būti realizuojamas laisva žmogaus valia. Būna daugiau situacijų, kai žmogus yra kažkam įgalinamas, net įpareigojamas, tačiau ar tai realizuojama, priklauso nuo jo paties valios, pav. Krikšto pasiuntinybė, santuoka...
Užduoti Klausimą

Temos


...